Vytvorili si poslanecký klub

Na štvrtkovom rokovaní nezávislých poslancov sa ôsmi z nich zhodli na vytvorení poslaneckého klubu.
Ako nás informoval Dušan Pavlik (na snímke prvý zľava), spolu s Viktorom Balážom sú splnomocnení za tento klub jednať a  informovať médiá.
O založení klubu dnes informovali ako prvého primátora mesta Vladislava Laciaka (nez.), ktorému odovzdali o tom písomný dokument.
Ten podpísali okrem oboch menovaných ďalší šiesti poslanci: Ondrej Bolaček, Dionýz Kemény, Ľudovít Kossuth, Jana Mičudová, Peter Džačár a Dušan Pollák. 
Na štvrtkovom stretnutí, ktoré trvalo asi tri hodiny, boli prítomní aj ďalší poslanci – Zoltán Beke (nez.), Rado Kovács (nez.), Karol Kováč (nez.), Roman Ocelník (nez.) a Pavol Burdiga (MostHíd), tí však rokovanie poslancov opustili pred konštituovaním klubu.
Ako nás ďalej informoval poslanec Dušan Pavlík, nimi založený poslanecký klub sa chce zamerať v prvom rade na vyrovnaný rozpočet mesta, transparentnosť v samospráve, obsadzovanie vedúcich postov mestského úradu a mestských organizácií výberovými konaním.
Taktiež sa chcú zamerať na aktualizáciu, resp. úpravu štatútu mesta a rokovacieho poriadku zastupiteľstva, aby zohľadňoval aj prácu poslaneckých klubov. Zástupca primátora, ktorého si podľa novely zákona o Obecnom zriadení sám menuje primátor, by mal byť podľa nich bez pracovného úväzku.
Rovnako by sa mali zmeny podľa nich dotknúť fungovania, resp. existencie mestskej rady – tá by mala v súčasnej podobe zaniknúť. Naopak, výrazne by sa mala posilniť pozícia komisií zastupiteľstva. V tých pracujú okrem poslancov aj občania, spravidla odborníci v daných oblastiach. Komisie schvaľuje zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí.
Ako na záver Dušan Pavlík dodal, ich poslanecký klub je otvorený pre všetkých, ktorí chcú podporiť nimi deklarované programové ciele.
Osemčlenný poslanecký klub bude najsilnejším zoskupením v 17-člennom zastupiteľstve, k väčšine mu chýba len jeden hlas. Okrem ďalších 4 nezávislých poslancov (Zoltán Beke, Karol Kováč, Rado Kovács, Roman Ocelník) sú v zastupiteľstve ešte 5-ti nominanti politických strán – traja za Občiansku konzervatívnu stranu (Matúš Bischof, Ivan Kuhn, Peter Marko), jeden za stranu MostHíd (Pavol Burdiga) a jeden za stranu Smer-SD (František Focko).     
Najbližšie stretnutie poslancov by sa malo uskutočniť na Mikuláša v pondelok 6. 12. o 18:00 hodine, ale už za účasti všetkých 17-tich novozvolených poslancov. Od 19tej hodiny by mal byť na ich rokovaní prítomný aj primátor mesta Vladislav Laciak.
Foto: Inforoznava.sk
Súvisiace články:
Zídu sa dva dni pred Vianocami
Noví poslanci – bez Babiča

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery