Výstava o používaní jazyka menšiny

„Národnostná menšina žije vo vlastnom jazyku“ – pod týmto názvom prebieha od 28. februára do 14. marca výstava používania menšinového jazyka v priestoroch Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským Zoltána Fábryho v Rožňave.
Výstava sa koná pod záštitou primátora Rožňavy Vladislava Laciaka (Nez.) a jeho zástupcu Pavla Burdigu (Most). Jej obsahom je história vizuálneho jazyka menšín na južnom Slovensku v rokoch 1918 až 2011. Navštíviť ju môžete v pracovné dni od 10-tej do 17-tej hodiny.
Na príprave výstavy sa podieľali pri škole pôsobiace rodičovské združenie a šamorínsky Fórum inštitút pre výskum menšín. Jej kurátorom bol Orosz Örs, obsahovú časť pripravili Horony Ákos, právnik Szalay Zoltán a historici Popely Árpád a Simon Attila.
Výstava vznikla vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom je aj Karlova univerzita – katedra histórie a zemepisu.
Vystavený materiál pozostáva zo sedemnástich textových panelov a dvadsaťdva exponátov. Medzi pamiatkami sa nachádza dvojjazyčná tabula obce Ardovo, ktorá je jediná zachovalá v pôvodnom stave a obecná tabuľa Krásnohorskej Dlhej Lúky – zo zbierky Istvána Ulmana.
Súčasťou výstavy je aj dvojjazyčná cestná tabuľa, osadená v roku 2011 hnutím Dvojjazyčné južné Slovensko.
Exkluzívne si u nás môžete pozrieť dvojjazyčné panely výstavy kliknutím sem
Foto: Zo zbierok Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku / Rozsnyovidek.sk – Kmotrik Péter

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery