Výrobcovia tepla nás potešia

szvt.pngV plnom znení vám prinášame tlačovú správu Slovenského zväzu výrobcov tepla. Snáď vám to aspoň trochu zlepší náladu 🙂
Vyúčtovanie nákladov za teplo v roku 2007 poteší odberateľov. Mierna zima v roku 2007 sa odrazí aj na vyúčtovaní celkových nákladov za dodávky tepla domácnostiam.
Napriek vyšším jednotkovým cenám tepla SZVT konštatuje, že celkové náklady spojené s dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2007 budú nižšie ako v roku 2006.
To sa prejaví aj v ročnom vyúčtovaní platieb za teplo, ktoré by mali správcovské spoločnosti ukončiť do 31.5.2008.
Ďalším dôležitým momentom môže byť aj skutočnosť, že podľa Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) sú regulované subjekty povinné vrátiť odberateľovi náklady zahrnuté v kalkulovanej cene tepla, ktoré regulovaný subjekt po skončení roka nepreukáže účtovnými, daňovými alebo colnými dokladmi.
V ročnom vyúčtovaní sa prejavia tiež dôsledky nepresných objednávok tepla. Ak si domy, resp. správcovia objednali priveľa tepla, domácnosti platili cez rok vyššie zálohové platby.
Preddavky sa následne zúčtujú v závislosti od detailov zmlúv medzi správcom domu a dodávateľom tepla. Ak je zmluvne dohodnuté prerozdelenie fixných nákladov, odberatelia zaplatia fixné náklady len za teplo, ktoré reálne odobrali.
Inak je to v prípade, ak zmluva medzi správcom a dodávateľom tepla nehovorí o prerozdelení fixných nákladov dodávateľa tepla medzi odberateľmi, ktoré tvoria tretinu z ceny (údržba, odpisy, mzdy, zisk). Odberatelia potom platia fixné náklady podľa objednaného množstva tepla.
Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva SZVT: „Je dôležité povedať, že URSO schvaľuje dodávateľom tepla objem fixných nákladov v cene tepla rok vopred a tento objem nie je možné prekročiť. Preto dodávatelia tepla nemajú z prerozdelenia fixných nákladov žiadny profit. Ide výhradne o prerozdelenie fixných nákladov medzi jednotlivými odberateľmi – domami. To znamená, že niektorí odberatelia budú doplácať za dodávku tepla a niektorým naopak príde preplatok.“
© Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli