Vynovené obecné noviny

Po prvom pracovnom stretnutí komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch prinášame jednu z množstva  plánovaných zmien.

Jedná sa o obecné noviny Život pod hradom. Noviny ostávajú, mení sa však redakčný tím a upravuje sa ich obsah v takej miere, aby sa viac priblížili obyvateľom, ich potrebám a záujmom.
Okrem zaužívaných rubrík, ako sú uznesenia obecného zastupiteľstva, oznamy matriky, informovanie o dianí v obci, základnej škole, organizáciách obce i reportáží z dôležitých podujatí, by sa mal nájsť väčší priestor pre listy a podnety občanov.
Práve z tohoto dôvodu sa zriaďuje emailová schránka pre pohodlnejšie doručovanie podnetov aj fotografií, slúžiaca pre potreby občanov  a redakcie novín: zivotpodhradom@gmail.com
Na tejto emailovej adrese budú (predbežne) do 25. 1. do 12.00, t. j. do nasledujúceho zasadnutia komisie, prijímané návrhy na zmenu formy Života pod hradom, užitočné rady a návrhy.
Pre občanov bez pripojenia na internet, resp. menej počítačovo zdatných, sa vyššie uvedené návrhy prijímajú aj na tel. čísle mob.  0944 449 560.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery