Vymeškali vyše 400 hodín

Z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže boli obvinení 39-ročný Ján a 34-ročná Natália z obce Roštár v okr. Rožňava.
Títo v priebehu školského roka 2008/2009 hrubo zanedbávali starostlivosť o povinnú školskú dochádzku svojich dvoch maloletých synov, pričom 13-ročný Kristián nenavštevoval pravidelne základnú školu.
Od septembra 2008 do konca januára 2009 vymeškal najmenej 463 neospravedlnených vyučovacích hodín a 14-ročný Ján za toto obdobie vymeškal najmenej 469 neospravedlnených vyučovacích hodín.
Svojím činom vydali osoby mladšie ako 18 rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že im umožnili viesť záhaľčivý život.
Foto: E-obce.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli