Všetkých pozývajú na svadbu, budú koláče aj pravé  bystränské jedlo

V Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave bude svadba, na ktorú nedostanú pozvánku len rodinní príslušníci a kamaráti. Zúčastniť sa  môže cela dedina, okres i obyvatelia iných regiónov Slovenska.
Nepôjde však o klasickú svadbu, kde si svoje áno povedia dvaja zaľúbenci, ale o predvedenie starých zvyklostí v podaní folklórnej skupiny Bystränky z Rožňavského Bystrého v rámci cyklu U nás taká obyčaj. Bystränska svadba sa bude konať v stredu 21. októbra o 18-tej hodine.
Podľa Márie Ferenczovej z Gemerského osvetového strediska v Rožňave sa skupina Bystränky v posledných rokoch rozšírila i omladila a má perspektívu spracovať a oživiť všetky ročné zvyky či pracovné témy, ktoré sú súčasťou bohatej histórie ich obce.
Okrem tradičných úkonov, ktoré boli v minulosti dôležitou súčasťou každej svadby, členovia folklórnej skupiny pripravia svadobné pohostenie s pravými bystränskymi jedlami a koláčmi.
“Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci projektu „U nás taká obyčaj…“ vytvára priestor folklórnym kolektívom prezentovať svoju tvorbu – zvykoslovné pásma i programové bloky v komornejších podmienkach. Zároveň ponúka verejnosti oboznámiť sa s činnosťou našich kolektívov v širšom kontexte“, dodala Mária Ferenczová.
Vstupné na podujatie je 2 eura. Programom bude spravádzať Dana Lacková.
Ilustračné foto: Archív Bystränky

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery