Viete, čo je to permakultúra?

Permakultúra 1Úvodný kurz permakultúry s dvojdňovou praktickou ukážkou permakultúrnych riešení sa konal v Brdárke od 9. do 13. júla 2009.
Čo je to vlastne permakultúra?
Slovami organizátorov ide o tvorivý prístup k plnohodnotnému životnému štýlu zdravej hojnosti. Je cestou pre každého, kto si praje žiť na Zemi udržateľne a vo väčšej harmónii.
Permakultúra je založená na etickom využívaní krajiny, spolupráci s prírodou a starostlivosti o Zem a jej ľudí. Je ekologicky zdravou metódou zabezpečenia našich životných potrieb, vrátane našej stravy, bývania, sociálnych a ekonomických štruktúr.
Skúma tiež metódy, pomocou ktorých je možné ľuďom spolupracovať a obnoviť skutočné komunity.
Permakultúra učí, ako môžeme žiť na Zemi plodne a udržateľne bez toho, aby sme ju ničili a je základným systémom pre každého, kto hľadá tvorivé riešenia pre ozdravenie nášho života.
Je to komplexný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných ľudských systémov usadlostí, obydlí, záhrad, fariem, balkónov, celých obcí, miest, regiónov atď.
KnihyÚvodný 3-dňový kurz permakultúry priniesol prebratie všetkých základných princípov udržateľného života tak, aby ich absolvent po skončení kurzu mohol aplikovať vo svojom každodennom živote.
Tieto princípy sú také univerzálne, že ich je možné uplatňovať nielen pri navrhovaní záhrady alebo domu, ale aj výrobnej, finančnej, obchodnej, projekčnej, vzdelávacej a sociálnej oblasti.
Závisí na schopnostiach jednotlivých absolventov, nakoľko dokážu tento obrovský pozitívny potenciál uplatniť.
Organizátori už teraz pripravujú 14-dňový úplný kurz permakultúrneho dizajnu, učiteľský kurz a špecializované kurzy. Konajú sa v priestoroch obecného úradu v Brdárke.
Patrícia ČernákováVýuka prebiehala pod vedením lektorov z medzinárodnej asociácie PERMAKULTÚRA (CS), vedúcou kurzu bola Ing. Patricia Černáková, dipl. perm. dizajnérka (na snímke).
Kurz sa riadil programom, vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej Asociácie permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Absolventi obdržali certifikát o absolvovaní Úvodného kurzu permakultúry, akceptovaný v rámci celosvetovej Asociácie permakultúry.
Mimoriadnou stránkou kurzu bola časť výuky, venovaná miestnym, krajovým a starým odrodám úžitkových rastlín.
Oslovili sme niekoľkých účastníkov kurzu.
DSCF7005Ľubo nám povedal: „Keď som prišiel sem, tak som zistil, že niečo o tom už viem, len som na to získal nový pohľad. Pred dvomi -tromi týždňami som naďabil na stránku o. z. Alter Nativa, keď som hľadal na internete niečo podobné. Zaujala ma najmä téma starých krajových odrôd úžitkových rastlín. V tom som niečo robil aj robím. To bola tá hlavná motivácia sem prísť. Dozvedel som sa mnoho nového. Som maximálne spokojný a vôbec neľutujem, že som sem prišiel v rámci svojej dovolenky až z Piešťan.“
 
 
LilianĎalšia účastníčka Lilian (druhá sprava) nám povedala: „Priviedla ma sem dlhoročná kamarátka, ktorá o mne vie, že doma rada záhradkárčim. Záhradku mám neďaleko, v Gemerskej Polome. Prišla som sem, aby som sa niečo dozvedela o spôsobe permakultúry a tu som zistila, že ja to vlastne už 15-16 rokov doma robím, len som nevedela, že to je to. Bolo to skôr intuitívne, niečo som zachytila z časopisov, tu som si to vlastne zdokonalila, overila. Doma to budem môcť zdokonaľovať a využívať. Pre seba, pre rodinu, aby to malo svoj význam a zmysel, že som tu bola. Malo to pre mňa veľký význam. Toľko nových vecí, veľa energie, kamarátov, priateľov…“
Ako poslednú sme oslovili Karin z Topoľčian: „O kurze som sa dozvedela z internetu aj od známych. Dosiaľ som sa tomu nevenovala, hoci som vždy inklinovala k týmto veciam. Mám doma záhradku, ktorej sa venujem, keď je čas. Bolo zaujímavé vidieť, ako sa v praxi robia tieto veci. Tak sa to aj najlepšie učí. Dozvedela som sa kopec nových vecí o tom, ako začať, ako dizajnovať záhradu atď. Je to aj o tom, ako sa správať k prírode, ale aj k ľuďom, aj celkovo ku všetkému v okolí. Je to žitie v súlade s prírodou, so zákonmi prírody. Je to uvedomovanie si toho, že  je potrebné chrániť Zem a nie ju znečisťovať.“
Kurz sa uskutočnil aj vďaka podpore projektu „Miestne, krajové a staré odrody v kontexte potravinovej bezpečnosti“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Organizátorom kurzu bolo občianske združenie Alter Nativa o.z. (alternativa@alter-nativa.sk alebo alternativa@inforoznava.sk )
Viac o téme sa dozviete kliknutím na Úvod k permakultúre
Foto & Video: Inforoznava.sk / Matúš Bischof, Belo Hefler
Patrícia Černáková v rozhovore pre Inforoznava.sk:

Momentky z Brdárky
Brdárka 3Brdárka 9Brdárka 7Brdárka 6Brdárka 4Brdárka 1Brdárka 8Brdárka 5
Brdárka 11Brdárka 2AmfiteáterBrdárka 13

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery