Veľká noc s bielou perinou

DSCF1646Aj keď to tak práve pri pohľade von z okna nevyzerá, začínajú tohtoročné sviatky Veľkej noci. Ich pokojné prežitie vám praje celý náš malý redakčný tím. Chcelo by sa dodať, že pondelková polievačka, ak by sa počasie nezlepšilo, sa môže zmeniť na guľovačku.
Výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu a aktuálnu predpoveď počasia nájdete kliknutím sem
Aktualizované informácie o zjazdnosti ciest nájdete kliknutím sem 
O sviatkoch veľkej noci 
Veľkopiatočné pašiové služby Božie v chrámoch charakterizujú dnešný sviatok v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV).
Veľký piatok, ktorý si kresťania dnes pripomínajú, je deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista.
V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti.
Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, keď sa neslávi eucharistická obeta. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.
Na Bielu sobotu sa nekonajú nijaké liturgické obrady. Dokonca aj sväté prijímanie sa môže podať len zomierajúcim ako viatikum (pokrm na cestu).
Podľa Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska je chybné hovoriť o obradoch Bielej soboty, lebo hoci časovo sa slávia v sobotu, liturgicky patria už do Veľkonočnej nedele – slávia sa až po západe slnka.
Veľkonočná vigília je noc, ktorou sa začína Veľkonočná nedeľa. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi. Oslava Kristovho zmŕtvychvstania sa začína veľkonočnou vigíliou. Počas Veľkonočnej vigílie cirkev bdie a slávi Kristovo zmŕtvychvstanie. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali.
Zdroj: KBS 
Foto: infoRoznava.sk / Veľký piatok 2013 v Rožňave

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery