V oprave katedrály budú pokračovať

Už predtým sme vás informovali o poskytnutých dotáciách na obnovu historických objektov, ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry SR v grantovom programe Obnovme si svoj dom.
Z nášho okresu bolo podaných celkom 34 žiadostí, uspokojených bolo len 9 z nich, medzi nimi aj žiadosť na opravu Katedrály Nanebovzatia panny Márie v Rožňave. Tá však dostala spomedzi schválených žiadostí takmer najmenej, hoci je nesporne jedným z najvýznamnejších objektov v celom regióne.
„Je pravdou, že sme dostali len 4 tisíc eur, ale to asi neovplyvníme. Každý rok musím vyvinúť iniciatívu, aby sme dostali aspoň niečo. Budeme pokračovať, mám tú snahu, ale záleží od financií. Ešte nám treba zaplatiť 5 tisíc eur z poslednej faktúry, z ktorej sme zaplatili len časť a taktiež ešte za dokončenie bude treba ďalších 2 tisíc eur. Samozrejme, že projekt budem podávať aj tento rok. Aký bude na financie, uvidíme, na zháňanie peňazí som sám,“ uviedol pre Inforoznava.sk rožňavský dekan Rastislav Polák, ktorého Rímskokatolícka farnosť je správcom katedrály. 
Na otázku, ako hodnotí to, že na katedrálu šlo takmer najmenej, hoci je to zjavne významnejší objekt ako tie, ktoré v našom regióne dostali viacej peňazí, odpovedal: „To je na rozhodnutí komisie ministerstva kultúry, neviem aké majú kritéria alebo podľa čoho vyberajú projekty. Zatiaľ sme mali každý rok niečo, tak možno nám dali len tak málo, aj keď samozrejme som čakal viac. Možno by sme mali zatlačiť priamo na ministra.“
Prísnejší pohľad na vec má  Mgr. Edita Kušnierová, historička umenia. „Pre rok 2010 ako prioritné boli na stránke MK SR vyhlásené projekty na reštaurátorské práce. Všimnite si, koľko bolo podaných projektov práve na reštaurovanie, a výsledok: jediný podporený, i to len sumou 9.000 eur; a podporené boli projekty, ktoré s reštaurovaním nemajú nič spoločné.“
Foto: Archív Inforoznava.sk
Schválené žiadosti v abecednom poradí, ako boli zverejnené na stránke MKCR SR:
1. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Slavošovciach, SLAVOŚOVCE, hlavný oltár z ev.a.v. kostola, II. etapa
Žiadané: 9 141 Eur  (275 382 Sk)  Schválené: 9 000 Eur (271 134 Sk)
2. Erika Jaklová Pástorová, Rožňava, Obnova ľudového domu, Silická Brezová
Žiadané: 27 954 Eur (842 142 Sk)  Schválené: 11 200 Eur (337 411 Sk)
3. Ing. Beáta Zobolová, Rožňava, Štítnik, Dom patricijský, Námestie 1. mája 437 – pamiatkový výskum
Žiadané: 7 790 Eur (234 682 Sk) Schválené: 5 000 Eur (150 630 Sk)
4. Ing. Ján Mihók, Dobšiná, Rejdová, dom ľudový č.17, č.ÚZPF 2450/0, výmena strešnej krytiny
Žiadané: 12 500 Eur (376 575 Sk) Schválené: 8 000 Eur (241 008 Sk)
5. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Brzotín, Reštaurovanie jedinečného historického skvostu Gemera – reformovaného kostola v Brzotíne
Žiadané: 29 663 Eur (893 628 Sk) Schválené: 10 000 Eur (301 260 Sk)
6. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Silica, Reštaurátorský výskum stredovekých omietkových a farebných vrstiev v interiéri kostola reformovanej cirkvi v Silici a následné vypracovanie Návrhu na ich reštaurovanie (- kostol s opevnením v Silici, s číslom Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2460/1, s adresou 04952 Silica č.1) 
Žiadané: 8 647 Eur (260 500 Sk) Schválené: 8 000 Eur (241 008 Sk)
7. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Plešivec, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi Plešivec- archeologický výskum, reštaurátorský výskum kamenných článkov a 1. etapa sanácie exteriérových omietok
Žiadané: 28 622 Eur (862 266 Sk) Schválené: 3 000 Eur (90 378 Sk)
8. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rožňava, Obnova fasád na Rímskokatolíckom katedrálnom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, NKP 466/1, Kostol a veža, 048 01, Rožňava, Betliarska 5
Žiadané: 148 195 Eur (4 464 523 Sk) Schválené: 4 000 Eur (120 504 Sk)
9. Tomáš Székely, Rožňava, Betliar, Betliarska Maša, bytový dom, č. ÚZPF 4682/2
Žiadané: 19 000 Eur (572 394 Sk) Schválené: 10 000 Eur (301 260 Sk)
Súvisiace články: Na katedrálu dali takmer najmenej

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli