ÚVO o súdnom pokračovaní nevie

Na okolnosti ohľadne zisteného porušenia zákona, na základe ktorého Úrad pre verejné obstarávanie vyrubil mestu Rožňava pokutu vo výške 266.829,73 eur (8.038.512,45 Sk), sme sa spýtali hovorcu úradu Branislava Zvaru.
Ako vo svojej odpoved pre inforoznava.sk uviedol, v uvedenom prípade, o ktorom sme informovali ako prví v článku Mesto volá na pomoc Čarnogurského, bolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní. „Pokuta, ktorú nestanovuje ÚVO, ale zákon vrátane jej výšky, bola uložená podľa § 149 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní za to, že pri uzavretí zmluvy nebola dodržaná podmienka podľa § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. T.z. uzavretie zmluvy pred uplynutím 14 dňovej lehoty, plynúcej odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.“
Na margo zámeru mesta brániť sa súdnou cestou – poslanci schválili právne zastúpenie mesta pre advokátsku kanceláriu JUDr. Jána Čarnogurského, Branislav Zvara dodal: „Každý súdny spor je individuálny a je v kompetencii súdu, ako spor posúdi. Úrad zatiaľ nedisponuje žiadnou oficiálnou informáciou o súdnom pokračovaní. Mesto má možnosť postupovať podľa Občianskeho súdneho poriadku.“
Podľa našich zistení ÚVO takýto súdny spor, kde je pokuta určená priamo zákonom, ešte nikdy neprehral.
Na otázku, či konal úrad na základe podnetu, odpovedal: „ÚVO môže zo zákona kontrolovať verejné obstarávania aj z vlastného podnetu.“
K samotnej výške pokuty, ktorá je pre Rožňavu v aktuálnej finančnej situácii takmer likvidačná, Branislav Zvara konštatoval, že výšku pokuty nestanovuje úrad, ale vyplýva zo zákona. „Zákonom je stanovená pevne a to vo výške 5 percent zo zmluvnej ceny daného verejného obstarávania. Úrad nie je oprávnený pokutu upravovať, keďže jej výšku stanovuje zákon.“
Ako na záver zdôraznil, splátkový kalendár je možný na základe dohody mesta Rožňava a ÚVO.
Foto: Webnoviny.sk / Branislav Zvara (vpravo) ešte ako hovorca ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD), dnes hovorca ÚVO. 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery