Výzva je už fuč!

JUDr. Katarína BalážováMinulý týždeň sa v Rožňave niesol v znamení dôležitých rozhodnutí a nových skutočností, ktoré vyplávali na povrch na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve. Primátor mesta Vladislav Laciak tu spolu s hlavnou kontrolórkou Katarínou Balážovou informoval verejnosť o dovtedy neznámej Výzve na podporu výstavby supermarketu. 
Tú podpísalo 279 občanov a podľa slov Kataríny Balážovej bola táto výzva prípadným záujemcom voľne dostupná: „Originál hárky aj s podpismi, aj s menami, sú u mňa uložené, takže kto má záujem, tak môže si ich prísť pozrieť.“
V piatok sme teda hlavnú kontrolórku na mestskom úrade navštívili a požiadali ju, aby sme si túto výzvu mohli pre čitateľov portálu Inforoznava.sk zdokumentovať. Hlavná kontrolórka našu žiadosť zamietla s odôvodnením, že ide o pokyn primátora mesta, podľa ktorého si občania želajú nezverejňovať svoju totožnosť. Primátor mesta nám túto informáciu následne potvrdil.
Nás však zaujímalo, podľa akej legislatívnej normy odmietla hlavná kontrolórka médiám túto výzvu aj s menami podpísaných občanov poskytnúť. „Na poskytnutie informácií sa vzťahuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Váš pracovník nežiadal o poskytnutie informácií v zmysle tohto zákona, ale pribehol s fotoaparátom a chcel ihneď fotiť. Napriek tomu som vášmu kolegovi prefotila text listu, v ktorom občania vyjadrujú podporu poslancom pri predaji majetku mesta – areál Eurobusu,“ uviedla Katarína Balážová.
Na papieri, ktorý nášmu kolegovi prefotila, sa však neuvádzalo ani jedno z mien podpísaných občanov, išlo len o úvodnú stranu tejto výzvy. „Hárky s menami občanov som mu dala k nahliadnutiu,“ dodala hlavná kontrolórka.
Ako nám ďalej spresnila, na vybavenie prebrala klasickú poštu, ktorú rozdeľuje primátor mesta. „Výzva občanov bola adresovaná poslancom mesta, preto im pred zastupiteľstvom aj bola rozdaná, tak isto sa postupovalo aj v prípade výzvy občanov, ktorí vyslovili nesúhlas s odpredajom pozemku a výstavbou nového obchodného domu. So žiadnymi signatármi som sa nestretla, (ani neviem či boli), nakoniec určení v liste ani neboli, ani ma nikto nekontaktoval. To, či primátor s niekým rokoval v tejto veci, sa musíte spýtať jeho.“
Najzaujímavejšie na celom tomto, nie práve najjasnejšom prípade je, že podpisové hárky s menami občanov, ktorí výzvu podpísali, už na mestskom úrade nie sú. Ako nás v pondelok informovala Katarína Balážová: „Dňa 25. 9. 2009 sa dostavila na mestský úrad osoba, ktorá bola uvedená na podpisovom hárku a žiadala o vrátenie podpisových hárkov, nakoľko mienku občanov mestské zastupiteľstvo pri rozhodovaní o predaji majetku nebralo do úvahy. Tieto podpisové hárky jej boli vrátené.“
Ako dodala celkom na záver, viac sa k tejto veci vyjadrovať nebude.
Ak by ste teda ešte náhodou mali záujem pozrieť si spomínanú výzvu, neunúvajte sa. Výzva, ktorú v stredu na mestský úrad doručili a vo štvrtok prvýkrát prezentovali, bola už v piatok preč. A spolu s ňou aj mená 279 neznámych, ktorých totožnosť sa už nikdy nedozvieme…
Text: Barbara Túrosová     Foto: Michal Valaštek
 
Publikované v piatok 25. septembra 2009 pod názvom Utajení signatári „výzvy“?
„My sme včera obdržali výzvu, adresovanú na mesto, na podporu výstavby supermarketu,“ uviedol na štvrtkovom rokovaní poslancov primátor Vladislav Laciak.    
„V podstate situácia je taká istá, ako pri tom otvorenom liste od občanov mesta. Tento list bol zaevidovaný na mestskom úrade ako bežná došlá pošta pod názvom Výzva na podporu výstavby supermarketu v Rožňave. Tento list podpísali občania z Rožňavy aj z celého regiónu v počte 279 občanov. Ja som vám prefotila len ten úvodný list. Nejaký určený signatár, alebo nejaký hovorca tejto skupiny občanov nebol uvedený, ale originál hárky aj s podpismi, aj s menami, sú u mňa uložené, takže kto má záujem, tak môže si ich prísť pozrieť. Čiže je to bežná korenšpondencia. Tento list nespĺňa podmienky zákona o petičnom práve, preto nie je potrebné k nemu prijímať uznesenie. Dala som vám to len ako informačný list,“ doplnila primátora na margo deň pred zastupiteľstvom doručenej „výzvy“ hlavná kontrolórka Katarína Balážová (na snímke).
My sme sa dnes o tento list zaujímali. Mohli sme doň však iba nahliadnuť, hlavná kontrolórka mesta Katarína Balážová nám neumožnila nafotiť ho spolu s menami a podpismi signatárov. „Pán primátor mi ho dal s tým, že signatári si neželajú byť zverejnení,“ odôvodnila svoje konanie. Na základe akej zákonnej normy tak konala, neuviedla.
List bol totiž, ako uviedol sám primátor, adresovaný mestu a teda verejnosť-občania mesta majú podľa nás právo vedieť, kto nám píše, keďže nejde o list anonymný. Navyše je zvláštne, ak primátor vedel o tejto požiadavke 279-tich  signatárov, keď ako sám povedal, list prišiel poštou len deň pred zasadnutím zastupiteľstva, teda dávno po skončení verejnej diskusie, a ako uviedla kontrolórka, nebol im známy žiadny jeho hovorca.
VýzvaV samotnom liste pod celým názvom „Výzva na podporu výstavby supermarketu Kaufland v Rožňave„, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Infonoviny.sk spolu s vizualizáciami Kauflandu, sa okrem iného píše:
„My, občania mesta Rožňava, ako aj celého regiónu, vyhlasujeme podporu poslancom Mestkého zastupiteľstva v Rožňave pri predaji pozemkov pod súčasnou autobusovou stanicou, ktoré sú vo vlastníctve mesta.“  
V liste sa taktiež uvádza, že „výstavba supermarketu by zvýšila zamestnanosť v regióne. Na základe prísľubu investora by sa na výstavbe podieľali dodávateľské firmy z regiónu. Po uvedení do prevádzky by sa v novom supermarkete vytvorilo 100 nových pracovných miest.“  
List aj vo svojich ďalších tvrdeniach verne kopíruje vyjadrenia spoločnosti Hrivis (Kaufland) a vedenia mesta.
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery