Upozorňujú na dlhoročný problém

Garáže na Komenského ulici stoja už desaťročia, prístup k ním je však po celú dobu len provizórny.
To, čo by malo byť medzi dvoma radmi garáží cestou, spájajúcou Komenského ulicu so Špitálskou, resp. s ulicou Sama Czabána, pripomína skôr poľnú cestu po bombardovaní, plnú nebezpečených výmoľov a jám. Na problém sme práve na našom portáli upozornili už niekoľkokrát, iniciatívu do rúk zobrali teraz samotní občania. Spísali petíciu, ktorou sa dožadujú nápravy. 
Žiadajú mestský úrad, aby v zákonnej lehote kladne rozhodol o vybudovaní prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a kanalizáciou na Komenského ulici v celej dĺžke radovej zástavby garáží. Ako ďalej v petícii uvádzajú, odmietajú provizórne riešenia, ktoré tam už mesto v minulosti aplikovalo.
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že prístupová cesta je v katastrofálnom stave, neexistuje tam kanalizácia a odvod vody a ich garáže sú často vytápané dažďovou vodou. Ako upozorňujú, komunikácia je celý rok bez údržby, v zimnom období je neposypaná a vlastníci garáží, ale aj ostatní užívatelia danej cestnej komunikácie týmto prejazdom neúmerne zaťažujú svoje motorové vozidlá. Taktiež chodci majú problém ju využívať, pričom provizórne riešenia boli vždy len dočasné a komunikácia sa postupom času vrátila do pôvodného stavu.
„K petícii sme sa odhodlali z dôvodu, že mesto vzniknutú situáciu nerieši a ani dlhodobé sťažnosti jednotlivých vlastníkov nehnuteľností neviedli k vyriešeniu daného problému. Od začiatku výstavby na daných parcelách do dnešného dňa mesto nekonalo v danej veci, prípadne sa snažilo provizórne riešiť cestnú komunikáciu. Častými problémami bolo a je vytápanie garáží dažďovou vodou, poškodzovanie vlastných vozidiel a majetku, neudržiavaná cesta počas celého roka a provizórne riešenia boli stále krátkodobé. Danou petíciou sa teda snažíme osloviť širokú verejnosť, ktorá svojim podpisom prispeje k riešeniu katastrofálneho stavu „cestnej“ komunikácie na Komenského ulici,“ uviedol pre Inforoznava.sk jeden z členov petičného výboru Mgr. Peter Galajda.
Petícia bude prebiehať od 20.2.2011 do 20.3.2011.
Foto: Archív Inforoznava.sk
Petíciu si môžete kliknutím sem otvoriť, vytlačiť a podpísanú doručiť do poštovej schránky členom petičného výboru, uvedeným v texte.  
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery