Umývanie áut môže vyjsť draho

timthumbMestská polícia v Rožňave vyzvala v minulých dňoch psíčkarov na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 282 z roku 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Tým najviditeľnejším problémom sú psie exkrementy, ktoré znepríjemňujú život obyvateľov najmä na sídliskách. Mestskí polícajti môžu tým, ktorí ich po svojich psoch neupracú, uložiť pokutu až do výšky 165 eur.
Negatívny dopad na životné prostredie je však v prípade tohto odpadu nulový. Iná je ale situácia v prípade umývania áut v blízkosti vodných zdrojov, resp. na miestach, ktoré nie sú na to určené.
„Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky mohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,“ vysvetlil Peter Gallo, hovorca mesta.
Priestupok prejednáva mesto (obec) a môže za neho uložiť pokutu až do výšky 66,38 eur.
„Mesto v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy ešte neprejednalo v roku 2013 priestupok na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,“ dodal.
Na území mesta je niekoľko prevádzok poskytujúcich čistiace služby motoristom, vrátane samoobslužných.
Ilustračné foto: Stock.xchng
Súvisiace články: Pokuta psíčkárom až do 165 eur

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery