Udržujú vyše sto km ciest a chodníkov

zima-7V sobotu 21. decembra začala zima úradovať aj oficiálne. Zimný slnovrat nastal na severnej pologuli Zeme o 18:11 hodine stredoeurópskeho času.
Pre samosprávy miest a obcí je to obdobie, kedy musia zabezpečovať zimnú údržbu miestnych komunikácií.
V Rožňave má mesto na to zriadenú príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava. V okresnom meste sa starajú celkom o 56 km ciest a 47 km chodníkov.
„Na zimnej údržbe sa podieľa 14 pracovníkov, v rámci menších obecných služieb nám vypomáha ďalších 34 ľudí,“ spresnil pre infoRoznava.sk Ivan Demény, riaditeľ podniku.
Akú techniku má na to mesto, resp. TSM k dispozícii?
Ako ďalej riaditeľ Demény spresnil, k dispozícii majú tri traktory s radlicou, špeciálne nákladné auto, mechanický posypovač so snehovou radlicou, ďalej nákladné vozidlo – sklápač, a tiež dva kolesové nakladače s radlicou.
Používajú tiež dva komunaltraky s radlicou a posypom, tretí mali dostať v týchto dňoch.
Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta sú organizácie ako aj súkromní vlastníci, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky povinní zabezpečiť očistenie schodov, prístupových komunikácií a priľahlých chodníkov, vedúcich súbežne s užívanou nehnuteľnosťou od nečistoty a v zimnom období od snehu a poľadovice.
„V zmysle uvedeného VZN čistenie chodníkov od snehu musí byť vykonané včas, spravidla v ranných hodinách,“ uviedla pre infoRoznava.sk Veronika Bodnárová, asistentka prednostky mestského úradu.
Zapojenie verejnosti do odstraňovania následkov snehovej kalamity je možné v prípade vyhlásenia tzv. mimoriadnej situácie v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Mimoriadnu situáciu je oprávnený na území mesta vyhlásiť primátor pri splnení zákonných kritérií.
„V prípade mimoriadnej udalosti je každý povinný primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v civilnej ochrane a v záujme ochrany života, zdravia a majetku možno uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov, potrebných na civilnú ochranu,“ dodala.
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Mesto upratujú aj nezamestnaní
Vyhlásili mimoriadny stav

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli