Udelili mestské ocenenia

V rámci prebiehajúcich osláv Dni mesta sa v sobotu uskutočnilo v obradnej sieni slávnostné udeľovanie mestských ocenení za rok 2008.
Za prítomnosti nového sídelného biskupa Rožňavskej diecézy Vladimíra Fila, emeritného biskupa Eduarda Kojnoka a hostí, veľvyslancov Poľska a Maďarska, biskupa východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Slavomíra Sabola, emeritného biskupa reformovanej cirkvi na Slovensku Gejzu Erdélyiho a delegácií zahraničných partnerských miest, odovzdal ocenenia po slávnostnom príhovore primátor mesta Rožňava Vladislav Laciak. Na slávnosti bolo zároveň predstavené nové logo a slogan mesta. V závere podujatia program spestrilo vystúpenie dámskeho komorného tria Tenerezza.
 
Prinášame vám kompletný zoznam ocenených a zdôvodnenie ocenia ako ho prináša ofiálna stránka mesta Roznava.sk:
  
 
ČESTNÝ OBČAN MESTA ROŽŇAVA –
Nicole J. McCloud
Nicole J. McCloud (vlastný menom Lilie Arleen McCloud) spolupracuje s mestom Rožňava dlhodobo. Naposledy vystupovala v našom meste v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v rámci Vianočného koncertu, bez nároku na honorár.
Ing. Vít Slováček
Ing. Vít Slováček je starostom partnerského mesta Český Těšín. Už od roku 2000 sa intenzívne podieľa nielen na úspešne rozvíjajúcich sa vzťahoch medzi mestskými samosprávami Rožňavy a Českého Těšína, ale aj vo všetkých sférach života oboch miest a ich obyvateľov.
 
CENA MESTA ROŽŇAVA:
Jozef Varga – in memoriam
Jozef Varga bol autorom prvého trojjazyčného odborného slovníka Česko-slovensko-maďarského pre oblasť textilného priemyslu, intenzívne sa podieľal na rôznych spoločenských aktivitách pre Rožňavu, výrazne finančne podporoval školstvo v Rožňave, ale i miestnu organizáciu Csemadok. Podľa priezviska je pomenované aj sídlisko v našom meste – Vargovo pole.
Juraj Pásztor
Juraj Pásztor dlhoročne úspešne reprezentuje Rožňavu v oblasti športu – silový trojboj. Môže sa popýšiť nielen titulom majstra Slovenska alebo Európy, ale jeho najnovší titul je aj majster sveta. Je vzorom nielen pre športovcov, ale i pre mladú generáciu Rožňavy.
Štefan Gerža
Štefan Gerža sa dlhé roky veľmi významne podieľa na kultúrno-spoločenskom živote mesta Rožňava. Okrem toho je čerstvým nositeľom celoslovenského vyznamenania Zlaté srdce, ktoré mu bolo udelené za rozvoj kultúry Ústrednou radou Zborov pre občianske záležitosti. Generačne pre mnohých Rožňavčanov je známy ako rožňavský Mikuláš.
 
CENA PRIMÁTORA MESTA –
Vojtech Bradovka
PaedDr. Štefan Burčo
Mgr. Alica Hudáčeková
Viktor Tóth
Mgr. Norbert Werner, PhD.
Saleziánom Dona Bosca v Rožňave

Foto: INFOROZNAVA.SK / Gabriel Vjeszt ml.
 
 
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery