Týždeň modrého gombíka

1774.jpgUNICEF Slovensko v spolupráci s Materskými centrami, Slovenským skautingom, Neinvestičným fondom Pomôžte deťom, školami, VÚC a dobrovoľníkmi organizujú celoslovenskú akciu Týždeň modrého gombíka.
Celá akcia bude mať charakter informačnej kampane spojenej so zbierkou, ktorej účelom bude v tomto roku zabezpečenie prístupu k pitnej vode a lepšej sanitácii pre 6260 detí (12 škôl) v africkej Ugande.
Pomôže každý, kto si u dobrovoľníkov UNICEF-u, kozmetických poradkýň ORIFLAME, partnerov AMWAY a v sieti FAnn parfumérií kúpi modrý gombík.
Dobrovoľníkov s pokladničkami nájdete v uliciach od 19. do 25. mája.
Ďalšou úrovňou pomoci je zaslanie ľubovoľnej SMS v hodnote 30,- Sk na číslo 844 v sieti Orange Slovensko. Táto suma za jednu SMS je konečná. Mobilný operátor odvedie 100% tejto sumy organizátorovi projektu a samotné zaslanie SMS  zákazníkovi nespoplatňuje.
Posledným spôsobom, ktorým môžete pomôcť, je zaslanie finančného príspevku na číslo účtu 1671884251/0200, variabilný symbol 0308, konštantný symbol 0558, vedenom vo VUB, a.s.
Zbierka je aktívna do 31. mája 2008.
Zbierku povolilo Ministerstvo vnútra SR c. SVS 230043-2008/03022
Naplňte poháriky afrických detí čistou vodou…pretože svet detí sa nás týka.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery