Tunel Soroška plánujú postaviť do piatich rokov

Na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“ je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Bola vypracovaná dokumentácia na stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku, vrátane dokumentácie na realizáciu stavby.

Pre inforoznava.sk to potvrdila Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Stavba je na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR navrhnutá v polovičnom profile rýchlostnej cesty s jednou obojsmernou tunelovou rúrou dĺžky 4282 m a únikovou štôlňou. Celá stavba je dlhá približne 14,1 km.

Michaela Michalová

„V súčasnosti prebieha majetkoprávne vysporiadanie a vybavovanie potrebných povolení tak, aby najneskôr do začatia výstavby bolo vydané právoplatné stavebné povolenie,“ spresnila.

Ako ďalej uviedla, predpokladaný termín vyhlásenia súťaže na zhotoviteľa stavby je v druhom polroku tohto roka a termín výstavby po zabezpečení všetkých procesov investičnej prípravy a za predpokladu zabezpečenia finančného krytia plánujú v roku 2020.

Samotná doba výstavby rýchlostnej cesty spolu s tunelom Soroška je plánovaná na päť rokov, pričom predpokladajú stavebné náklady približne 237 mil. EUR.

Vjazd do tunela v smere od Rožňavy

Začiatok rýchlostnej cesty je v existujúcej križovatke Rožňava (v súčasnosti križovatka ciest I. triedy I/16 a I/67), koniec úseku je za obcou Jablonov nad Turňou.

K tunelu Soroška sú navrhované prístupové komunikácie k obom portálovým objektom pre potreby záchranného zboru.

K západnému portálu tunela Soroška smeruje prístupová cesta (SO 115‐00), napojená z cesty III/3012 medzi obcami Lipovník a Krásnohorská Dlhá Lúka pre jednotky IZS s príjazdom z mesta Rožňava.

Vjazd do tunela v smere od Košíc

K východnému portálu tunela Soroška bude prístup pre jednotky z novej hasičskej stanice budúceho Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty Jablonov nad Turňou (viď. vizualizácia) zabezpečený prístupovou komunikáciou (SO 117‐00) z obce Jablonov nad Turňou, smerujúcou k chatovej osade smerom na Hrušov.

„Územné rozhodnutie vydáva Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, stavebné povolenie Ministerstvo dopravy a výstavby SR,“ dodala na záver Michaela Michalová, hovorkyňa NDS.

Aktuálnu vizualizáciu pre inforoznava.sk poskytla NDS

Mapa projektu
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery