Transparentnosť na počkanie?

Ako je všeobecne známe, od 1. januára je účinná novela Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Podľa tejto novely sú aj obce povinné na svojich webových stránkach zverejňovať zmluvy uzavreté po 1.1.2011. Takisto aj faktúry a objednávky tovarov a služieb doručené resp. vyhotovené po tomto dátume.
Verejnosť bažiaca po informáciách z kuchyne miestnych samospráv sa takémuto kroku k väčšej transparentnosti iste potešila. Je dobré môcť si bez väčšej námahy pozrieť za čo a koľko platí obec z peňazí daňových poplatníkov.
Určite si so záujmom prečítame aj zmluvy, ktorých účinnosť je podmienená ich zverejnením na webovej stránke, a ktoré budú súvisieť s vynakladaním verejných prostriedkov alebo s nakladaním (napr. predaj, prenájom) s obecným majetkom.
V Štítniku si asi budeme musieť na to ešte počkať. Preto, lebo na webovej stránke obce sa doteraz žiadne podobné dokumenty neobjavili.
Už sú tomu takmer dva týždne, čo sme e-mailom oslovili Obec Štítnik s otázkami ako je pripravená na plnenie tejto zákonnej povinnosti a kedy bude môcť verejnosť nájsť prvé faktúry, prípadne objednávky a zmluvy na internete.
Obec nereagovala. Ani na jej webovej stránke sme nezaznamenali žiadny pohyb, ktorý by aspoň naznačil, že sa pripravujú nové sekcie stránky, kde sa budú dať spomínané veci nájsť.
Je teoreticky možné, že obec žiadnu zmluvu ešte neuzatvorila alebo neobdržala faktúru prípadne nevyhotovila objednávku… Zákon navyše umožňuje faktúry a objednávky zverejniť do 10 pracovných dní. Zverejnenie faktúr sa môže natiahnuť najneskôr do 30 dní od ich zaplatenia.
Preto ostáva iba veriť, že sa aj štítnický daňový poplatník dočká flexibilnejšieho prístupu obce k zverejňovaniu informácií priamo súvisiacich s jej fungovaním.
A čakať, že obec začne splácať svoj informačný dlh voči občanom bez zbytočného odkladu alebo, povedané s trochou preháňania, na počkanie. Počkáme si ešte?
Neprehliadnite:
Zákon 546/2010 Z.z., ktorý to má všetko na svedomí 🙂
Ilustračné foto: pressebox.de

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli