Telocvičňa, kruhový objazd, biomasa a Japonsko

Od 15-tej hodiny rokovali vo štvrtok 30. októbra 2008 na svojom mimoriadnom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave. V malej zasadačke Mestského úradu v Rožňave na II. poschodí mali na programe okrem otvorenia a záveru celkom 4 body.
V prvom bode sa poslanci mali zaoberať výstavbou objektu „Multifunkčná telocvičňa Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava“, ktorú bude mesto Rožňava realizovať v spolupráci s jeho zriaďovateľom Košickým samosprávnym krajom (KSK) na báze spoločného združenia právnických osôb. 
V r. 2009 vstúpi KSK do spoločného projektu sumou 15 mil. korún a v ďalších rokoch podľa schváleného rozpočtu KSK. Mesto Rožňava sa zaväzuje preinvestovať 10 mil. korún, ďalších 10 mil. vloží mesto do vnútorného vybavenia telocvične na základe zmluvných dodatkov. Inžinierske siete má mesto zrealizovať od novembra 2008 do konca marca 2009. Náklady na výstavbu telocvične sú odhadované v celkovej výške 90 mil. korún.
Druhým bodom programu mimoriadneho rokovania poslancov mal byť projekt „Kruhový objazd – križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie – Košická v Rožňave“. Aj v tomto prípade mali poslanci schváliť spoločné združenie s KSK za účelom realizácie a užívania stavby, pričom KSK do zdrženia vstúpi sumou 3 mil. korún a Mesto Rožňava 3.189.974,60 korún. Vo zverejnených dokumentoch termín realizácie a ukončenia výstavby kruhového objazdu nie je uvedený. 

Tretím bodom rokovania poslancov malo byť schválenie dlhodobého (20-ročného) prenájmu pozemku mesta pre spoločnosť TEKO-R s. r. o. na umiestnenie stavby „Centrálny zdroj tepla na biomasu – kotolňa K-108, sídlisko JUH“.

 

Na záver mimoriadneho zasadnutia mali poslanci schváliť účasť primátora mesta Vladislava Laciaka „na obchodnej misii CONTRACTA JAPAN 2008“. Cestu organizuje Slovensko-japonská obchodná komora v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v dňoch 15. až 21. novembra 2008.  

 

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, „cieľom podujatia je predstavenie investičného potenciálu jednotlivých regiónov Slovenska a nadviazanie spolupráce medzi slovenskými a japonskými firmami“. Účastnícky poplatok predstavuje 4.750 €.

 

Ilustračné foto: Inforoznava.sk  Zdroj: Roznava.sk – oficiálne stránky Mesta Rožňava 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery