Tak zle ako sa len dá?

DSCF4760Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má takmer 3,5 miliónov poistencov, zverejnila výsledky prieskumu hodnotenia nemocníc.
Za minulý rok ich hodnotilo vyše 3 tisíc a na základe týchto výsledkov zostavila poisťovňa rebríček kvality.
„VšZP je povinná v zmysle zákona každoročne vyhodnocovať poskytovateľov na základe indikátorov kvality. Jedným z kritérií v rámci indikátorov kvality je aj hodnotenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti samotným pacientom,“ uviedla pre infoRoznava.sk Petra Balážová, hovorkyňa poisťovne.
Ako dodala, tento indikátor kvality vyjadruje subjektívne hodnotenie poskytovateľa z pohľadu pacientov. VšZP v priebehu mesiaca marec 2013 uskutočnila reprezentatívny prieskum náhodne vybraných poistencov, ktorí v priebehu roka 2012 absolvovali liečbu v niektorom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Vybraných poistencov oslovila písomne a požiadala ich, aby vyplnili dotazník, ktorý mapoval úroveň ich spokojnosti s konkrétnym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti. Listové zásielky s dotazníkmi boli odoslané 10 100 poistencom VšZP. Dosiahnutá návratnosť bola na úrovni vyše 28 %.
Dotazník obsahoval celkovo štrnásť otázok.
Ste spokojný –
1. so správaním lekárov na oddelení?
2. s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára?
3. so správaním sestier na oddelení?
4. so starostlivosťou lekárov na oddelení?
5. so starostlivosťou sestier na oddelení?
6. s kvalitou ubytovania na oddelení?
7. s kvalitou stravy na oddelení?
8. s kvalitou upratovania na oddelení?
9. s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
10. s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
11. s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
12. so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice?
13. Keby ste potrebovali, absolvovali by ste liečbu v tejto nemocnici opäť?
14. Odporučili by ste túto nemocnicu svojim príbuzným a známym?
Dotazníky sa vyhodnocovali komplexne, pričom poistenci odpovedali na vyššie uvedené otázky.
„Indikátory kvality sú jedným z kritérií, ktoré zdravotná poisťovňa zohľadňuje pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. VšZP však hodnotí poskytovateľov komplexne, indikátory kvality majú v rámci tohto hodnotenia váhu 20 %,“ spresnila Balážová.
Na základe zverejnenej úrovne konkrétneho indikátora sa môže poistenec rozhodnúť, ktorého lekára, alebo nemocnicu si vyberie.
Najhoršie zo všetkých 81 hodnotených nemocníc za minulý rok dopadla rožňavská nemocnica, ktorá skončila na poslednom mieste. Spokojných s jej službami bolo v minulom roku iba 46 % pacientov.
Svet zdravia: Pacient je pre nás na prvom mieste
O stanovisko k týmto výsledkom sme požiadali prevádzkovateľa nemocnice, akciovú spoločnosť Svet zdravia zo skupiny Penta. Jej odpoveď nám zaslala hovorkyňa spoločnosti Zuzana Gajdošíková.
„Naša spoločnosť prevzala rožňavskú nemocnicu na prelome rokov 2011 a 2012 v nie práve najlepšej kondícii. Tým, že vykazovala niekoľko rokov záporný hospodársky výsledok a bola zaťažená vysokým objemom záväzkov, hrozil jej bankrot,“ uiedla.
Rok 2012 bol podľa nej rokom revitalizácie, obnovy medicínskej oblasti, ekonomického zastabilizovania. „Situácia v nemocnici nás trápi, preto ju riešime, avšak tento proces je dlhodobý,“ vysvetlila.
Ako ďalej uviedla, spoločnosť Svet zdravia vynakladá všetko úsilie, aby dosiahla svoj stanovený cieľ – poskytovanie zdravotnej starostlivosti s vysokým štandardom služieb.
„Pacient je pre nás na prvom mieste a jeho názor je pre nás dôležitý. S týmto vedomím sme v lete interne nastavili aj pravidelné zisťovanie spokojnosti kvality pacienta formou dotazníkov spokojnosti, ktoré pravidelne vyhodnocujeme. Veríme, že uvedené kroky nám pomôžu v identifikovaní oblastí s potrebným potenciálom pre zlepšenie a ich skvalitnenie ocení aj samotný pacient,“ dodala na záver.
Prieskum spokojnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti samotným pacientom za rok 2012:
Poradie / Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti / Index spokojnosti pacientov
1. NZZ KARDIOCENTRUM NITRA SRO 95%
2. NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA 90%
3. VOJENSKÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA, A.S. – NOVÁ POLIANKA 90%
4. GPN s.r.o. 89%
5. OFTAL S.R.O. 88%
6. MAMMACENTRUM SV. AGÁTY PROCARE, A.S. 87%
7. ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA 87%
8. NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O. 87%
9. STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. 84%
10. NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY 83%
11. NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. 82%
12. ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. 81%
13. NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. 81%
14. REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. 81%
15. VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. 80%
16. NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB 79%
17. ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O 78%
18. SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. 77%
19. UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. 77%
20. NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. 75%
21. MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA 74%
22. VITALITA N.O. 73%
23. LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA, A.S. 72%
24. NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. 72%
25. UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN 71%
26. NEMOCNICA BÁNOVCE – 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. 71%
27. ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. 71%
28. NSP MYJAVA 70%
29. ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK – FAKULTNÁ NEMOCNICA 70%
30. LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 69%
31. NEMOCNICA HANDLOVÁ – 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. 69%
32. VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. 69%
33. NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. 68%
34. NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. 67%
35. FORLIFE N. O. 67%
36. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. 65%
37. FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA 64%
38. KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA 64%
39. NOVAPHARM, s.r.o. 64%
40. VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O. 64%
41. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. 63%
42. DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN 62%
43. FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN 62%
44. FNsP – Nové Zámky 62%
45. GEMERCLINIC, N.O. 62%
46. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. 62%
47. NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV 62%
48. FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA 62%
49. VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. 62%
50. NEMOCNICA POPRAD, A.S. 61%
51. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. 61%
52. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 61%
53. NSP PRIEVIDZA so sídlom v Bojniciach 61%
54. NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Topoľčany 61%
55. VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ 61%
56. HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ 60%
57. NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. 60%
58. UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA 60%
59. VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. 59%
60. NEMOCNICA SNINA, S.R.O. 59%
61. UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE 59%
62. NEMOCNICA ZVOLEN A.S. 58%
63. FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. 58%
64. NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Žiar nad Hronom 58%
65. NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Rim. Sobota 56%
66. HOSPITALE, s.r.o. Šahy, n.o. 56%
67. VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC 55%
68. NEMOCNIČNÁ A.S. 54%
69. NSP TREBIŠOV, A.S. 54%
70. FNSP J.A. REIMANA PREŠOV 53%
71. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N. O. REVÚCA 53%
72. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. 53%
73. FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA 53%
74. NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Levice 52%
75. NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. 52%
76. FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA 50%
77. NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA 49%
78. NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA 49%
79. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. 49%
80. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. 48%
81. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA 46%
Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Súvisiace články: No drahá moja…
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli