Svet podľa Avatara

Zašiel som si do kina na súčasný svetový filmový hit pod názvom Avatar… a neľutujem. Zdá sa, že táto vizuálne jedinečná výpoveď o súčasnom stave ľudstva, podaná tou najmodernejšou virtuálnou štylizáciou, zapôsobí nielen na mňa. Niet pochýb o tom, že si ju pozrú početní zástupcovia väčšiny národov a etník sveta na celej planéte.
Získajú dobrý dôvod na rozmýšľanie. Dostanú sa k nemu cez impozantnú zábavu plnú nevídaných audiovizuálnych efektov, ktorými slávny režisér James Cameron stvoril úplne nový svet.
Po zložitých peripetiách napokon dobro zvíťazí aj na vzdialenej planéte Pandora, odkiaľ miestni obyvatelia po víťazstve nad ľudskou ziskuchtivosťou vypoklonkujú Pozemšťanov. Príbeh o porážke chamtivosti, osadený do úžasného sveta Avatarov, má v sebe veľmi pozitívny náboj.
Okrem toho, že upozorňuje na zhubné následky drancovania nerastných surovín gigantickými korporáciami na všetkých kontinentoch, hovorí aj o spojení človeka s prírodou – putom tak mocným, že jeho pretrhnutie hrozí globálnou záhubou.
Nielen na Pandore, ale aj na Zemi sa človek správa ako absolútny vládca všetkého, na čo siahne, bez toho aby si uvedomil krehkosť rovnováhy ekosystému, produkujúceho život. Prepojenie so silami prírody dáva aj inteligentnému životu zmysel a silu, prerušenie takejto komunikácie hrozí úpadkom, prázdnotou, stratou ľudskej identity.
Avatar je nielen úspešným hollywoodskym kasovým trhákom, ale tiež globálnym mementom. Aj na Zemi sme kedysi dávno úzko komunikovali s prírodou, poznali sme jej tajomstvá, ctili a rešpektovali silu matky Zeme, uznávali život vo všetkých formách, tak ako ho splodila.
V priebehu času ľudia na túto spätosť zabudli a stali sa v podstate osamelými bežcami vo vesmíre. Napriek neuveriteľnému rozvoju vedy a techniky sme Zemi aj vesmíru prestali rozumieť a jediným východiskom z tohto nepríjemného stavu je postupný návrat k rovnováhe celého systému živej aj neživej prírody.
Samozrejme, bude nás to stáť veľa síl a zdá sa, že pôjde o boj rovnako ťažký, ako ten, ktorý zvádzali príslušníci civilizácie na planéte Pandora, odolávajúci rafinovaným nástrahám transformácie ľudského vedomia do telesnej schránky fyzicky aj psychicky odlišného tvora, disponujúceho inou inteligenciou.
Predovšetkým komerčne nastavený film Avatar síce nevytvorí novú nekomerčnú kultúru, ale možno prispeje k pozitívnej zmene nášho súčasného sveta a nášho vedomia o ňom.
Tibor Ičo

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli