Stojí im v ceste?

V Póschovej záhrade, obľúbenom parčíku Rožňavčanov,  prebiehajú výkopové práce. 

Upozornil nás na to čitateľ, ktorý nám napísal na redakčný email v obavách o strom, stojaci v ceste plánovanému výkopu a pripojil fotografie. Zároveň nás požiadal o zachovanie anonymity.
„V minulých dňoch som sa pri venčení psa zhodou okolností dozvedel, že sa cez Póschovu záhradu (parčík pri Dome humanity) má kopať prekop kvôli nejakému kanálu. Vraj kvôli tomu boli oranžovou sprejovou farbou označené tri kmene stromov pri mostíku ponad Drázus, ale dnes bola nástrekom vyznačená aj trasa kopania pre kopáčov. A tu som si pomyslel, že snáď zle vidím. Niekto totiž nasmeroval trasu priamo cez korene jedného z najkrajších stromov v parčíku – statnej borovice. Myslím, že je to limba – nádherný a zriedkavý strom v našom meste. Netrúfam si hádať, či je niekomu v ceste alebo či vplyvom tohto poškodenia koreňov dokonca nemá ďalšie plány so speňažovaním budúceho dreva, keď strom začne chradnúť a odumierať od poranení kopaním. Pozrite si fotoprílohy a mienku si utvoríte sami.“
V tejto veci sa čitateľ obrátil dnes na Mestský úrad v Rožňave. Oslovil vedúcu Odboru výstavby, územného plánu, cohrany a tvorby životného prostedia Ing. Máriu Dovalovú. Keď zistila, ktorý strom by chcel zachrániť, sama ochotne podnikla ďalšie kroky. Neskoršie videl cestou popri parku, že tam stoja ľudia a riešia problém, keďže ako zistil, na výrub vzácneho stromu nebolo vydané povolenie.
Akékoľvek podnety od našich čitateľov očakávame na našom redakčnom emaili redakcia@inforoznava.sk , alebo prostredníctvom našej anonymnej odkazovej služby – na stránke hore vpravo stačí kliknúť na modrú obálku.   
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery