Stáže otvárajú nové možnosti

Trh pracovných príležitostí je v dnešnej dobe presýtený žiadosťami o zamestnanie a je ťažké získať pracovné miesto, ktoré by zodpovedalo kvalifikácii uchádzačov. Konkurencia je veľká a preto školy musia neustále skvalitňovať a modernizovať svoj výchovno-vzdelávací proces.
Súčasťou skvalitňovania vzdelávacieho procesu je realizácia mobilitných projektov, počas ktorých si žiaci zdokonalia svoje jazykové znalosti, ale aj odborné zručnosti v zahraničných firmách, čím sa im zvýšia šance na úspech v uplatňovaní sa na trhu práce.
„Obchodná akadémia v Rožňave je už osem rokov angažovaná v mobilitných projektoch, kde komunikačným jazykom bol anglický jazyk. V roku 2010 sa nám konečne podarilo spracovať projekt v komunikačnom jazyku nemeckom,“ uviedla pre infoRoznava.sk Mgr. Denisa Kováčová.
Žiaci VI.C triedy Obchodnej akadémie v Rožňave už druhý rok spolupracujú pod jej vedením na projekte FIT FÜR JOB. Je to projekt zameraný na aktívnu spoluprácu so zahraničnými školami a inštitúciami z Českej republiky, Maďarska a Rakúska.
„Táto spolupráca prebiehala najskôr len online, pomocou počítačov a videotechniky, kde komunikačným jazykom bola nemčina a vyvrcholením celého snaženia bola zahraničná stáž žiakov v týchto troch štátoch po dobu trvania troch týždňov,“ spresnila ďalej.
Celá zahraničná stáž bola orientovaná na odbornú prax v podnikoch, kde bol komunikačný jazyk nemecký a žiaci si mohli preveriť nielen svoje odborné zručnosti a schopnosti, získané štúdiom v obchodnej akadémii, ale aj komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Sekundárnym prínosom trojtýždenného pobytu bolo preverenie schopností žiakov prežiť v cudzej krajine, zabezpečiť si základné potreby, jedlo, dopravu, komunikáciu a vedieť hospodáriť s financiami, ktoré im boli vďaka grantu poskytnuté na pobytové náklady.
„Projekt FIT FÜR JOB realizujeme vďaka Národnej agentúre celoživotného vzdelávania SAAIC so sídlom v Bratislave, ktorá nám poskytla grant vo výške 29 804 eur. Vďaka týmto finančným prostriedkom môže 14 našich žiakov na vlastnej koži zažiť realitu pracovného života v zahraničí,“ dodala.
V prvej fáze projektu sa zahraničných stáži zúčastnilo 9 žiakov štvrtého ročníka. Títo ako dôkaz svojej účasti na stáži a kvalifikovanosti v odbore dostali od hosťujúceho partnera certifikát o účasti na zahraničnej stáži, potvrdenie o účasti na praxi od každej zahraničnej inštitúcie a najhodnotnejší dokument – Europass Mobility, ktorý im pomôže v budúcnosti lepšie sa uplatniť na trhu práce.
Dokumenty im boli slávnostne odovzdané za účasti riaditeľa školy PaedDr. Viktora Baláža a mladších spolužiakov, žiakov tretích ročníkov, ktorým účastníci zahraničných stáži priblížili formou prezentácie celý projekt, svoje osobné skúsenosti a dojmy zo stáže. Prezentáciou bola žiakom tretieho ročníka ponúknutá možnosť pokračovať v začatej práci a prebrať štafetu v projekte FIT FÜR JOB, keďže v ďalšom období realizácie projektu je pripravený program zahraničných stáži ešte pre sedem žiakov.
„Náš projekt je spracovaný v spolupráci s českou SOŠ a Gymnáziom v Orlové. Žiaci z tejto školy prichádzajú k nám a v našom regióne absolvujú svoju zahraničnú stáž,“ uviedla ďalej. „Snažíme sa týmto žiakom zabezpečiť absolvovanie plnohodnotnej odbornej stáže so zreteľom na komunikáciu v nemeckom jazyku, čo nie je jednoduché, lebo v našom regióne je málo firiem, ktoré v odbornej praxi využívajú nemecký jazyk alebo spolupracujú s nemeckými partnermi.“
Ako dodala na záver, ďakujú firmám, ktoré zabezpečili realizáciu odbornej praxe dvom žiačkam z partnerskej školy v novembri 2011. „V máji 2012 prichádza ďalšia skupina štyroch žiakov, ktorým naša škola zabezpečuje trojtýždňovú prax v vo firmách v našom regióne.“ Verí, že na zahraničných stážach získané vedomosti a zručnosti zvýšia ich žiakom šance na uplatnenie sa v praxi.
Viac sa o projekte dozviete na stránkach www.fitfurjob.webnode.cz a www.oarv.edu.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery