Stavbu bude dozorovať zamestnanec

Mimoriadne zastupiteľstvo bude v stredu 20. januára schvaľovať aj dozorovanie výstavby nájomných bytov v mestskej časti Nadabula. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, „na základe predloženej ponukovej ceny sa na dozorovanie vybral Pavol Kisely s celkovou ponukovou cenou 6 625.- € /199 584,75 Sk /.“
Pavol Kisely je zamestnanec odboru výstavby Mestského úradu v Rožňave, kde má na starosti investičnú činnosť. Komisia výstavby pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) „materiál vzala na vedomie bez pripomienok“, finančná komisia „žiada predložiť do mestskej rady správu o výberovom konaní a či je výsledok v súlade so zákonom“.
Prieskum trhu, v ktorom musia byť oslovení min. traja možný dodávatelia, sa uskutočnil medzi 22. decembrom a 8. januárom, teda v čase zimných dovoleniek. Výzva bola zaslaná týmto trom dodávateľom:
Zlatica Macková ponúkla cenu 7.300 € (219.920 Sk), Ladislav Dávid, poslanec zastupiteľstva a zamestnanec Technických služieb mesta ponúkol cenu 7.385 € (222.480,50 ) a Pavol Kisely najnižšiu cenu 6.625 € (199.584,75 Sk).
Ponukové konania sa často dejú na Slovensku len na oko a to tak, že vopred vybraný víťaz dodá dohodnutú najnižšiu cenu, pričom ostatní dohodnutí oslovení dodávatelia ju nastavia cielene vyššiu, aby potom v súlade so zákonom, resp. s podmienkami výberu bol vybraný už vopred dohodnutý víťaz s najnižšou cennou. Ponukové konanie, resp. jeho výsledky sú tak právne nenapadnuteľné.
Otváranie obálok tohto ponukového konania rožňavskej samosprávy sa konalo v piatok 8.januára o 13tej hod. v kancelárii č. 303 – v nej sedí prednosta mestského úradu Ing. Ján Štefan.  Na prezenčnej listine sú podpísaní Erika Szabadosová – poslankyňa (SMK), šéfka komisie výstavby MZ, Ing. Mária Dovalová – vedúca odboru výstavby mestského úradu a Ing. Ladislav Farkaš – ďalší kolega víťaza ponukového konania z odboru výstavby mestského úradu.
Zodpovedným za tento prieskum trhu je Erich Kamenský, ktorý má na odbore výstavby na starosti úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vo vyhlásení v zápisnici uviedol: „v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.“
Prieskum trhu schválil svojim podpisom 8. januára primátor mesta Vladislav Laciak (Smer-SD), konečné slovo však budú mať poslanci, ktorí rozhodnú hlasovaním.
 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií:
Predseda: Erika Szabadosová
Podpredseda: František Focko
Členovia: Ladislav Dávid, Ľudovít Kossuth, Ing. Peter Gabčo, Juraj Gerec, Ing. Robert Kolesár, PhD., Peter Legnár, Ing. Peter Šima
Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky:
Predseda: Ing. Ondrej Bolaček
Podpredseda: Ing. František Kardoš
Členovia: Ing. Dušan Pavlík, Marta Murzová, Alexander Telecký, Gabriel Borzy, Ing. Ondrej Kračún, Ing. Mária Mandelíková, Ing. Július Slovák
Podrobnosti aj k tomuto bodu rokovania poslancov nájdete na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk /Realizované nájomné bytovky na sídlisku Juh
 
Súvisiace články:
Kandidáti na cenu primátora a mesta
Najlepší v športe za rok 2009
Ocenenia aj talentovaných žiakov
Na ples mesta prispeje Billa

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli