Športové majstrovstvá s Nestlé v Dobšinej

nestle-detizdd1.jpgV Dobšinej v piatok 20. júna vyvrcholil 18. ročník Športových majstrovstiev detí z detských domovov. V priestoroch ZŠ Dobšiná sa stretli vo finále v atletike, minifutbale a volejbale víťazi regionálnych kôl z celého Slovenska.

Najlepší postúpili z finále na medzinárodné stretnutie detí z detských domovov z Čiech, Maďarska a Slovenska, ktoré sa uskutoční v septembri tohto roku v Maďarsku.
nestle-detizdd3.jpgV základných školách sa športových hier zúčastnilo viac ako 400 detí z detských domovov. Najväčším sponzorom podujatia je firma Nestlé Slovensko, s.r.o, ktorá poskytla 100 000,- Sk a vecné ceny vo forme sladkostí do jednotlivých kôl.
Informovala o tom PhDr. Mária Périová, PhD., zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD).
nesle-msdetizdd1.jpg„Na tomto podujatí firma Nestlé oznámila, že sa od budúceho roku stáva generálnym sponzorom tohto podujatia, ktoré má už aj v tomto roku podtitul „Športové majstrovstvá s Nestlé“. Znamená to, že uhradí všetky náklady na podujatie vo všetkých kolách, ktoré dosahujú cca 200 000,- Sk. Spoločnosť priateľov detských domovov – Úsmev ako dar si cení, že firma Nestlé myslí na deti z detských domovov a podporuje projekty v prospech rôznym spôsobom znevýhodnených detí“, konštatovala M. Periová.
Ďalej poukázala na to, že Nestlé spolupracuje s ÚAD pri obdarúvaní detí z detských domovov od roku 2003. Okrem iných aktivít podporila projekt náhradnej rodiny, či projekt PRIDE.
Od roku 2005 sa veľmi dobre rozbehol projekt Čokoládová hviezdička radosti – Najmilší koncert roka, v rámci ktorého sa distribuujú deťom z detských domovov darčeky v hodnote cca 250 000,- Sk každý rok.
nestle-detizdd6.jpgTohtoročné celoslovenské športové vyvrcholenie v Dobšinej nadviazalo na regionálne kolá. Projekt sa realizoval v piatich jednodňových cykloch – kolách podľa regiónov, ktoré sa konali 10. mája v Spišských Vlachoch pre deti z východoregiónu, 17. mája v Trenčíne pre deti zo stredoregiónu a vo Veľkom Mederi 24. mája pre deti zo západoregiónu.
Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psychosociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálnopatologickými javmi bez rozdielu pohlavia a veku do 18. roku veku dieťaťa.
Snahou je integrácia detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou ale aj s poruchami správania do society. Účelom je motivovať dieťa k spolupráci na riešení problémového správania.
Úsmev ako dar hľadá riešenie ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba a iných.
Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku…. aby každé dieťa malo rodinu.
TLAČOVÁ INFORMÁCIA – redakčne upravené a krátené

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery