Šport pre mladých nepodporili

DSCF6605Na svojom štvrtkovom (26. 9.) rokovaní sa rožňavskí poslanci zaoberali aj žiadosťou podnikateľa Michala Domika z Čučmy. Mesto požiadal o predaj bývalej škôlky, resp. športového strediska v miestnej časti Nadabula.
„Odkúpením tejto nehnuteľnosti chceme v meste Rožňava vybudovať centrum so zameraním na futbal, ktoré nemá nik na Slovensku. Deťom chceme ponúknuť všetko, čo sa týka futbalu: technické vybavenie – sprchy, prezliekárne, saunu, masážnu miestnosť, fitnes centrum, lopty, videoprojekčnú miestnosť, mini autobus, kvalitný trávnatý povrch a to hlavné – kvalitných trénerov,“ uviedol v žiadosti podnikateľ.
Ako sa ďalej uvádza v dôvodovej správe, ďalšou žiadosťou z konca apríla požiadal aj o prenájom futbalového ihriska za účelom športovej výchovy mladých futbalistov.
Komisia výstavby ešte v máji odporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja budovy s pozemkom, avšak s podmienkou ponechania rezervnej plochy vo vlastníctve mesta pre výstavbu nájomnej bytovky. Odobrila tiež zámer priameho prenájmu futbalového ihriska s možnosťou jeho využívania aj inými záujmovými subjektmi.
Finančná komisia vtedy súhlasila s nájmom ihriska za cenu 1 € /deň, t.j. 365 € ročne za podmienky, že prenajímateľ bude  zabezpečovať kosenie ihriska a jeho údržbu. V prípade samotnej budovy s pozemkom sa stotožnila so stanoviskom komisie výstavby.
S odporučeniami komisie výstavby a finančnej komisie sa vtedy stotožnila aj komisia vzdelávania a kultúry.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom júnovom zasadnutí však neschválilo zverejnenie zámeru priameho predaja uvedených nehnuteľností.
V septembri podnikateľ Domik predložil geometrický plán, v ktorom je už odčlenená parcela podľa májového návrhu komisie výstavby. Pripojil taktiež znalecký posudok, ktorým sú budova a pozemkov ohodnotené na sumu 49 300 €. Zároveň v liste poslancom ponúkol odkúpenie za sumu 25 000 €, keďže nehnuteľnosť je „v dezolátnom stave.“
Finančná komisia následne odporučila zastupiteľstvu opätovné prekovanie predmetného materiálu a zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností za cenu 40 000 €.
Predaj schválili, žiadateľovi ale nevyhoveli   
„Pred rokom sme mali stretnutie na mieste, za ten rok sa vec nepohla?“, spýtal sa na úvod diskusie k tomuto bodu na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva poslanec Matúš Bischof (OKS).
„Pohla sa len v tom zmysle, že budova chátrala ešte viac,“ odpovedal mu Ondrej Bolaček (nez.), zástupca primátora s poukázaním na zníženie ceny zo 49 300 na 40 000 €.
Poslanec Peter Marko (OKS) potvrdil, že podmienky komisie výstavby, ktorú vedie, žiadateľ splnil.
Podľa poslanca Romana Ocelníka (nez.) sa mesto možno zámerne o budovu nestará.
„Keby sa mesto, resp. Technické služby mesta nestarali o tieto veci, tak by už dávno padli,“ zaregoval na jeho poznámky primátor Pavol Burdiga (Most-Híd).
Poslanec Karol Kováč (nez.) pripomenul, že v meste pomaly zanikajú priestory pre aktivity detí a mládeže. Namiesto zverejnenia zámeru priameho predaja navrhol verejnú obchodnú súťaž s vyvolávacou cenou, ktorú za nehnuteľnosti navrhol žiadateľ, t. j. 25 tisíc Eur.
Proti zníženiu ceny sa rozhodne vyjadril poslanec František Focko (Smer-SD). „V Rožňave sú 3-izbové byty rádovo za 40 tisíc Eur, keď nie za viac.“  Vyslovil sa za predaj podľa znaleckého posudku, zabezpečeného samotným žiadateľom, t.j. za sumu 49 300 Eur. Rovnaký postoj zaujal aj poslanec Ľudovít Kossuth (nez.), pričom spomenul, že objekt bol nedávno plynofikovaný.
Poslanci potom pristúpili k hlasovaniu, najprv o návrhu poslanca Bischofa. Ten odporúčal schváliť predaj budovy s pozemkom za cenu podľa znaleckého posudku – 49 300 € a ročný prenájom futbalového ihriska za sumu 365 €. Tento návrh však získal iba 9 hlasov namiesto min. 11 potrebných.
Neprešiel ani návrh poslanca Kováča, ktorý navrhol predaj budovy s pozemkom vo verejnej obchodnej súťaži za vyvolávaciu cenu 25 tisíc Eur, teda vo výške, ktorú ponúkol žiadateľ. Hlasovali za to iba 4 poslanci, proti boli 6-ti a 5-ti sa zdržali.
Tretím v poradí bol návrh poslanca Focka. Ten navrhol, aby sa predala len budova s pozemkom bez prenájmu ihriska za cenu podľa znaleckého posudku, t. j. 49 300 Eur. Návrh získal podporu potrebných 11-tich poslancov.
Blogerský epilóg
Prejednávanie tohto bodu programu rokovania zastupiteľstva okomentoval na svojom blogu poslanec Radoslav Kovács (nez.), na samotnom rokovaní k veci neprehovoril.
„Väčšina poslancov urobila všetko preto, aby našla spôsob, ako nepovedať do očí záujemcovi o mestské nehnuteľnosti, že mu nič predať nechcú, a zároveň sa tváriť, že formálne je za predaj – samozrejme za podmienok, ktoré boli už vopred mimo vyjednávacich limitov,“ uvádza v texte s názvom Verbálne športovanie.
Ako ďalej píše, poslanci, ktorí počas týchto rokov boli obviňovaní zo sabotovania rožňavského športu, zo snáh o jeho likvidáciu, teraz hlasovali za predaj budovy a prenájom ihriska za cenu, ktorú navrhol záujemca.
„Bohužiaľ, boli sme jediní, pretože všetci tí, ktorí mesiace a roky rozprávajú o zomieraní rožňavského futbalu a basketbalu, hlasovali proti,“ zdôraznil v závere textu Kovács.
Ešte nepochopiteľnejšie je preňho zistenie, že proti rozvoju detského futbalu hlasovali aj tí poslanci, ktorí sa mu venujú. „Akoby u nich platilo staré, no stále platné: “Futbal som ja!”
Dokument – Zverejnenie zámeru priameho predaja a prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Nadabula
Záznam z rokovania zastupiteľstva si môžete prehrať kliknutím sem 
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články: Ocelník loboval v Nadabule

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery