Sme súčasťou tolerantného Slovenska

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, sa hrdo hlásime k odkazu spoločnej Európy, v ktorej je dostatok miesta a solidarity pre každého, kto zo svojej domoviny uteká pred vojnou, zabíjaním, znásilňovaním, otrockou prácou či politickým šikanovaním. Sme presvedčení, že naša krajina je dostatočne materiálne i personálne pripravená prichýliť mužov, ženy a deti, ktorí prekonali stovky kilometrov púští a Stredozemného mora, aby našli bezpečné, pokojné a prajné prostredie pre svoj život a výchovu svojich detí.
Áno, považujeme Slovensko za takúto krajinu, pretože sa už štvrťstoročie nemusíme báť, že budeme pre svoje názory zbavení občianskych a ľudských práv, vyhnaní do exilu, uväznení alebo obesení. Napriek sobotňajším udalostiam v Bratislave i v iných mestách vieme, že je nás, ktorí radi v našej krajine privítame utečencov z území vojnových konfliktov a pomôžeme im, väčšina. Slovensko nikdy nebolo, nie je a veríme, že ani nikdy nebude jednoliatou krajinou neonacistov, ľudákov a komunistov. Naopak, za našu neoceniteľnú výhodu považujeme to, že sme pestrou zmesou náboženstiev, rôznych menšín a subkultúr.
Nemáme strach z neznámeho, nie sme sebeckí ani ľahostajní k utrpeniu iných, nie sme opantaní nenávisťou voči nikomu, kto k nám prichádza s prosbou o pomoc alebo preto, lebo sme podľa neho dostatočne inšpiratívni a dobrí, aby tu žil spolu s nami.
Netrpíme úzkosťou pri pohľade na fotografie a videá kolujúce internetom, pretože vieme, odkiaľ pochádzajú. Nemáme problém zistiť ich pôvodné zdroje, poznáme konšpiračné webstránky a ich pozadie a preto nepochybujeme o tom, že ich cieľom je od začiatku šíriť neistotu, zmätok, strach a nenávisť. Jasne vidíme, ako tie isté skupiny ľudí šíria klamstvá a zmanipulované informácie počnúc Rómami, pokračujúc gaymi, Židmi, končiac najnovšie moslimami a utečencami. Z tých istých miest pravidelne vychádzajú lži a výmysly o práškovaní ľudí z lietadiel, liečení Savom alebo o očkovaní spôsobujúcom autizmus. Tieto a mnoho iných tém udržiavajú v mnohých ľuďoch permanentný strach, ktorý ich zbavuje zdravého úsudku, elementárnej ľudskosti a všetkých kultúrnych nánosov, ktoré im euroatlantická civilizácia poskytuje od ich narodenia úplne zadarmo – len tým, že sa tu narodili a mali možnosť tu vyrásť.
Utečenci zo žiadnej krajiny pre nás nepredstavujú plošné bezpečnostné, populačné ani finančné riziko, pretože dokážeme kriticky uvažovať a poznáme zákony našej krajiny i pravidlá poskytovania azylu alebo iných foriem ochrany ľuďom z iných krajín. Nenecháme sa zatiahnuť do diskusie, v ktorej je relatívna chudoba tunajších dôchodcov alebo mladých rodín postavená do konfliktu s príchodom ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Títo nie sú ani príčinou našich problémov ani prekážkou ich riešenia, o tom sme absolútne presvedčení. Nemáme pochybnosti o tom, že prísnosť našich zákonov a sociálneho systému sú spoľahlivým sitom, cez ktoré nemajú šancu prejsť žiadne davy jeho potenciálnych zneužívateľov. Navyše, nie je to pre nás nič nové, s podobnými nezmyslami, klamstvami, prekrúcaním skutočnosti a manipuláciou s faktami sa už roky stretávame v súvislosti s Rómami.
Poznáme prostredie ľudí, ktorí k nám majú dostať možnosť uchýliť sa na základe kvót stanovených Európskou úniou. Vieme, že kvóty neznamenajú automatické prijatie utečencov, ale povinnosť spracovať ich žiadosti. Vieme, že cieľom stanovenia kvót je odľahčenie Talianska a Grécka, členov EÚ, voči ktorým máme zodpovednosť pomôcť, keď to potrebujú. Máme spoľahlivé informácie o zázemí mnohých žiadateľov o azyl, ktoré hovoria o tom, že sú to vzdelaní, múdri a šikovní ľudia, preto nepochybujeme o tom, že budú prínosom aj pre nás tu, na Slovensku. Vieme, prečo je v člnoch toľko mužov, pretože si dokážeme predstaviť, aká náročná a nebezpečná je cesta na hranice EÚ. Nedelíme kvalitu ľudí podľa toho, ku ktorému bohu sa modlia, uznávame dobro v každom človeku.
Dištancujeme sa zároveň od vyhlásení premiéra SR, ktoré považujeme za alibistické, cynické a priamo protirečiace ideám, na ktorých je postavená Európska únia. Jeho poznámku smerom k organizátorom sobotňajšej demonštrácie o vykopávaní otvorených dverí pokladáme za prejav absolútnej arogancie a neznalosti a vidíme v ňom len populistickú snahu zapáčiť sa davu. Jednofarebná vláda a parlamentná väčšina strany Smer-SD má všetky páky na to, aby zabezpečila splnenie svojich predvolebných i povolebných sľubov. Namiesto toho sa však neustále vezie na vlnách strachu, živí ich takýmito vyhláseniami a prekrýva nimi svoju vlastnú neschopnosť a nezáujem postaviť sa čelom k výzvam dnešného sveta.
Je nám nesmierne ľúto, že ani ostatné parlamentné strany a ich lídri až na skromné výnimky  nedokázali prekročiť svoj predvolebný tieň a váhou svojej autority neupokojujú svojich priaznivcov, nevysvetľujú a nediskutujú na úrovni, využívajúc množstvo ľahko dostupných informácií a faktov.
Sme presvedčení o tom, že to, čím vieme prispieť ku kultúrnemu dedičstvu našej civilizácie, je fungujúca demokratická, multikultúrna občianska spoločnosť, preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby pretrvala. Cítime sa byť plnohodnotnou súčasťou modernej občianskej spoločnosti, nemáme prečo sa skrývať a mlčať. Máme radi túto krajinu, žijeme tu, realizujeme svoje sny a túžby a práve preto sme hlboko presvedčení, že takúto šancu majú dostať aj ľudia, ktorí práve v týchto chvíľach bojujú o holý život s vidinou žiť tu dôstojne a v bezpečí.
Matúš Bischof, učiteľ dejepisu a etickej výchovy, Rožňava
Rado Kovács, Otvor dvor o.z., Rožňava
Zuzana Liptáková, chovateľka koní a mama, Rejdová
Lukáš Makovický, politológ, Žilina
Slavo Stankovič, Azimut o.z., Košice
Miroslava Rybárová, festival Matrioshka, Košice
Marek Adamov, kultúrne centrum Stanica Žilina-Zárečie
Peter Cibulka, učiteľ, Žilina
Ľubo Bechný, občiansky aktivista, fotograf a publicista, Žilina
Jana Ambrózová, etnomuzikologička, Nitra
Ferenc Ambrus, publicista, Rožňava
Barbara Gindlová, Združenie 1. mája o.z., Bratislava
Noro Lacko, pedagóg Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava
Gábor Szentpétery, nomád a zberač, Zem
Karol Voleman, Artforum Košice
Juraj Smatana, učiteľ, aktivista a regionálny poslanec, Považská Bystrica
Belo Hefler, Inforoznava.sk, Rožňava
Michal Lipták, filozof a právnik, Križovany nad Dudváhom
Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej, Bratislava
Petra Condori Valisková, kozmopolitná občianka, Vilnius

Podpis pod výzvu môžete pridať na stránke Changenet.sk/Kampane – kliknutím sem
Súvisiace články: Rožňava pre všetkých (Pozvánka na diskusiu)
Autor: SITA/AP, Francesco Pecoraro – Migrant z Afriky prenáša svoje dieťa z lode na pevninu v talianskom prístavnom meste Salerno. Európska únia čelí prílevu utečencov.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery