Šéf RPIC bol náčelníkom ŠtB

BRATISLAVA/ROŽŇAVA – Analýzou personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov Ústav pamäti národa (ÚPN) dokončil rekonštrukciu štruktúr teritoriálneho útvaru ŠtB, pôsobiaceho na území Východoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1989.
Sledované obdobie ohraničuje na jednej strane reorganizácia bezpečnostných zložiek v roku 1966 (kedy zanikli krajské správy ministerstva vnútra a vznikli krajské správy Zboru národnej bezpečnosti) a na druhej strane pád komunistického režimu v Československu v roku 1989.
Súčasťou krajských správ Zboru národnej bezpečnosti sa stali aj správy ŠtB, pôsobiace na úrovni krajov. V roku 1966 sa tak po dvanástich rokoch do oficiálnej bezpečnostnej terminológie opätovne vrátilo aj pomenovanie Štátna bezpečnosť.
Na internetovej stránke je zdokumentované organizačné zaradenie 919 príslušníkov Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Košice, ktorí v jej štruktúrach pôsobili počas rokov 1966 až 1989. Uvedené sú taktiež jednotlivé organizačné zmeny z rokov 1966, 1971, 1975 a 1989.
Zverejnené informácie môžu občanom, ktorí sa stali obeťami perzekúcií ŠtB, napomôcť v poznaní systému a mien konkrétnych príslušníkov ŠtB, nesúcich zodpovednosť za ich prenasledovanie.
„Naším dlhodobým cieľom, ktorý postupne a systematicky napĺňame, je sprístupniť verejnosti štruktúry a personálne obsadenie všetkých teritoriálnych útvarov ŠtB pôsobiacich na Slovensku,“ uvádza sa v závere oznamu ÚPN.
Predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský pri tejto príležitosti poukázal, že východné Slovensko bolo po vstupe vojsk krajín Varšavskej zmluvy na územie Československa do istej miery baštou konzervatívnych funkcionárov ŠtB. Tamojší príslušníci patrili medzi najlojálnejších prívržencov vládnej moci.
V rámci štruktúr ŠtB na východnom Slovensku figuruje aj Karol Gogolák (na snímke), ktorý je od r. 2007 šéfom rožňavského Regionálneho poradenského a informačného centra. Podľa ÚPN bol v ŠtB od r. 1970, v rokoch 1980 až 1986 zastával post náčelníka oddelenia ŠtB na Okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti v Spišskej Novej Vsi.
Dokumenty ÚPN –
Organizačná štruktúra ŠtB 1975- 1989 podľa okresov – kliknite sem
Organizačná štruktúra ŠtB 1971- 1974 podľa okresov – kliknite sem 
Organizačná štruktúra ŠtB 1966- 1971 podľa okresov – kliknite sem
Zoznam príslušníkov ŠtB podľa abecedykliknite sem
Foto: Archív Roznava.sk / Karol Gogolák na vyhlásení výsledkov a vyhodnotení súťaže Podnikateľ mesta Rožňava za rok 2009
Súvisiace články: Rožňava s. r. o.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery