Schválili nového konateľa RVTV

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v závere svojho štvrtkového rokovania schválilo rozdielom jedného hlasu nového konateľa spoločnosti Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava (MTŠ), prevádzkujúcej mestskú televíziu RVTV.
Podmienkou jeho vymenovania však je, aby odstúpil z pozície konateľa vo vlastnej firme Klass s. r. o. s podobnou činnosťou a aby nevykonával takéto činnosti popri práci konateľa mestskej televízie. Gabriel Borzy, ktorého vybrala päťčlenná komisia pod vedením poslankyne Jany Mičudovej (Nez.) spomedzi troch uchádzačov, tak bude môcť byť vymenovaný primátorom Vladislavom Laciakom (Nez.) až po splnení uvedenej podmienky.
Podľa stanovených kritérií výberového konania mali uchádzači spĺňať ako kľúčové podmienky „vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v oblasti zhodnej s predmetom činnosti spoločnosti“ a „prax v masovom médiu najmenej 1 rok (regionálne, lokálne, celonárodné).“
„Jeden uchádzač nespĺňal podmienky vzdelania, mal síce vysokú školu, ale iného zamerania,“ uviedla Mičudová, mysliac tým na Stanislava Székelyho. „Vypočuli sme si dvoch uchádzačov – Jakuba Chochula (pozn. red: vyštudovaný žurnalista) a Gabriela Borzyho.“ Ako ďalej uviedla, pozreli si ich prezentačné práce, týkajúce sa vízie mestskej televízie. V prospech Borzyho ich vraj viedlo v prvom rade to, ako dokáže pracovať s finančnými prostriedkami, ktoré RVTV od mesta dostane. „Očakávali sme od neho, aby nám predostrel projekt, ako si dokáže RVTV zarobiť na seba. Brali sme do úvahy skúsenosti, ktoré z tejto oblasti už aj má. Zdal sa nám vhodným kandidátom, preto sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli.“ 
Na otázku poslanca Ivana Kuhna (OKS), aké vysokoškolské vzdelanie vybraný uchádzač ukončil, Mičudová odpovedala, že na vysokej škole študuje. „Keď je niekto študent na vysokej škole, tak nemá vysokoškolské vzdelanie,“ reagoval Kuhn. Podľa Mičudovej to však umožňuje zákon.
Podporila ju vedúca právneho odboru mesta Erika Mihalíková (členka výberovej komisie), ktorá argumentovala zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. „Podľa tohto zákona sa spĺňajú kvalifikačné predpoklady aj vtedy, ak je štúdium začaté.“ Ako ďalej uviedla, nebolo podmienkou mať ukončené vysokoškolské vzdelanie. Podmienky výberového konania to však jednoznačne uvádzali – viď. odkaz.
„Pokiaľ ide o zákaz konkurencie, konateľ nesmie podnikať v ďalšej spoločnosti, ktorá má rovnaký, alebo podobný predmet činnosti,“ spresnila ďalej Mihalíková. Poukázala tým na fakt, že Borzy má vo svojej firme Klass s. r. o. aj rovnaký predmet činnosti, ako MTŠ. „Spoločenská zmluva MTŠ toto nerieši, tzn. že je potrebné prijať uznesením to, v akej lehote je povinný takýto úkon urobiť, aby ho mohol primátor vymenovať.“
„To je jednoznačné, že to prepíše na rodinného príslušníka,“ uviedol v diskusii poslanec Matúš Bischof (OKS). „Každý september ho budete sledovať, či sa do školy zapíše?“ – pýtal sa ďalej. „Keď neukončí vysokoškolské vzdelanie, bude odvolaný?“ Do diskusie vstúpil aj poslanec Radoslav Kovács (Nez.): „Ako člen Dozornej rady MTŠ budem žiadať, aby bolo pravidelne pri zápise (pozn.red.: na vys. štúdium) predkladané, či pokračuje v štúdiu.“
Uchádzači sa mali pred komisiou prezentovať ukážkami doterajšej tvorby (CD nosič, DVD nosič alebo písomná forma) a svojou moderátorskou, redakčnou a publikačnou činnosťou, a audiovizuálnou tvorbou. V závere podmienok výberového konania, ktoré mnohí poslanci zjavne neovládali, bolo uvedené, že uchádzači, ktorí splnia podmienky, postúpia do užšieho výberu, predmetom ktorého bude prezentácia vlastného projektu riadenia spoločnosti. Poslanci však v podkladoch k tomuto bodu nedostali žiadny takýto materiál, komisiou vybraný Borzy medzi nich ani neprišiel.
O post sa Borzy uchádzal ako jediný už v prvom výberovom konaní , keďže druhý uchádzač bol vyradený, ale primátor ho vtedy na post konateľa nevymenoval. Politicky je aktívny v štruktúrach miestnej organizácie Strany maďarskej koalície (na snímke celkom vpravo), ktorej okresným šéfom je Ferenc Porubán, nedávny víťaž výberového konania na post šéfa stavebného odboru mesta.
V záverečnom hlasovaní najprv neprešiel návrh poslanca Matúša Bischofa (OKS) na stiahnutie materiálu z rokovania, ktorý spolu s ním podporili siedmi zo 14-tich prítomných poslancov (Kovács, Kováč, Kuhn, Marko, Ocelník, Pollák), ďalší siedmi však boli proti stiahnutiu materiálu (Burdiga, Kossuth, Lach, Mičudová, Pavlík), resp. zdržali sa hlasovania (Džačár, Kemény). Ak by dvaja „zdržujúci sa“ poslanci nehlasovali vôbec, návrh by bol prešiel.
„Zdá sa mi trošku divné, že je vymenovaná komisia, máme tu právne oddelenie na mestskom úrade a mestské zastupiteľstvo spochybňuje pomaly aj rodné číslo uchádzača,“ komentoval dianie poslanec Ján Lach (Most-Híd). Apeloval na poslancov, aby hlasovaním o novom konateľovi rozhodli.
„Z toho, čo nám predstavil, vyzerá to tak, že pripravuje taký postup, čo sa týka fungovania televízie, že do budúcnosti by si mala televízia na seba zarobiť,“ pridala sa poslankyňa Mičudová. „Ale zaručiť sa nevie ani on, ani my (pozn. red.: výberová komisia) sa nevieme zaručiť, takže preto musíme len vyskúšať a veriť tomu, čo nám prezentoval, že to bude tak.“   
Na chýbajúce materiály o predstavách vybraného uchádzača upozornil poslanec Karol Kováč (Nez.). „Ja nemám podklad na to, aby som rozhodol, či presvedčil a na základe čoho presvedčil.“ Samotnú prípravu, resp. priebeh výberového konania komentoval aj poslanec Dušan Pollák (Nez.) „Ak by boli všetky tieto podmienky zakotvené vo výberovom konaní – čo sa týka vysokej školy a stretu záujmov, tak by to bolo uľahčením pre nás poslancov a takisto uchádzačov.“
„Je mi veľmi ľúto, že pán Borzy neprišiel medzi nás. Tak ako presvedčil komisiu, keby bol tu, zobral mikrofón a povedal        desať dobrých viet, tak by nebol problém s týmito viacmenej okrajovými záležitosťami,“ konštatoval poslanec Peter Marko (OKS). „Takýto postoj je nie celkom pre mňa pochopiteľný.“
Prácu výberovej komisie obhajovala jej ďalšia členka Eva Petruchová z referátu regionálneho rozvoja mesta. „Výberová komisia bola vymenovaná kvôli tomu, aby adepti presvedčili nás. My sme sa mali rozhodnúť, kto nás presvedčil. To je princíp výberovej komisie, alebo sa mýlim?“
Na jej slová zareagoval poslanec Radoslav Kovács (Nez.): „To je úplne vporiadku, ale tá víťazná vízia, že ako s tou RVTV má byť naložené, tak to by sme hádam mohli vedieť, nie? Tak ako k iným bodom máme materiály pripravené, prečo nemáme aj k tomuto? Nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť.“  
Potom už poslanci pristúpili k záverečnému hlasovaniu, pričom v uznesení o vymenovaní Gabriela Borzyho za konateľa MTŠ doplnili podmienku, navrhnutú poslancom Dušanom Pavlíkom (Nez.), podľa ktorej sa konateľom môže stať až vtedy, ak ním prestane byť vo vlastnej firme.
Takéto uznesenie napriek uvedeným pochybnostiam o priebehu a výsledkoch výberového konania podporili siedmi poslanci –  Burdiga, Kemény, Kossuth, Lach, Mičudová a tiež Ocelník a Kovács, pričom obaja krátko predtým hlasovali za stiahnutie materiálu.
Proti boli iba poslanci Bischof, Kováč a Marko, zdržali sa Džačár, Pavlík a Pollák. Poslanec Kuhn nehlasoval.
Gabriel Borzy bol tak schválený na post konateľa MTŠ rozdielom jedného hlasu.
Foto: infoRoznava.sk/Na titulnej fotke poslanec Ján Lach (Most-Híd)
Dokument: Zápisnica z výberového konania
Súvisiace články: RVTV: Byť či nebyť?
Záznam vysielania RVTV z rokovania poslancov o novom konateľovi mestskej televízie:

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery