Kandidáti na cenu primátora a mesta

V stredu 20. januára 2010 sa od 16tej hod. začína mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
Uskutoční sa na obyvklom mieste v rokovacej miestnosti v suteréne budovy mestského úradu. Na programe má okrem otvorenia a záveru 6 bodov. Poslanci budú schvaľovať návrhy ocenení z príležitosti blížacich sa osláv Dni mesta 2010.
Návrh na udelenie titulu Čestný občan mesta Rožňava predložil primátor mesta Vladislav Laciak. Oceneným by mal byť Dr. Helmut Wesselý, veľvyslanec Republiky Rakúsko v Slovenskej republike. Dôvodom má byť okrem iného aj to, že „má korene svojho rodu v Gemeri„. Jeho starí rodičia sú pochovaní na rožňavskom cintoríne.
Čestné občianstvo bolo dosiaľ udelené:
v roku 1997: Ing. Jozef Zlocha, ThDr. Gejza Erdélyi, Gábor Magda, Gordon Hickman
v roku 1998: mons. Eduard Kojnok, Sunyovszki Silvia
v roku 1999: Jozsef Baška
v roku 2000: nebolo udelené
v roku 2001: PhMr. Štefan Roda
v roku 2002: Jozef Byrthus
v roku 2003: Karsai Károly
v roku 2004: nebolo udelené
v roku 2005: nebolo udelené
v roku 2006: Dr. Ing. Bogdan Ficek, Prof. RNDr. László Miklós DrSc., Yákob Meiri
v roku 2007: MUDr. Alexander Leopold Strausz
v roku 2008: nebolo udelené
v roku 2009: Nicole J. McCloud, Ing Vít Slováček
Ďalším bodom mimoriadneho rokovania poslancov bude Návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Rožňava. Celkom bolo predložených 7 návrhov.
Nezávislý poslanec Viktor Baláž navrhol na toto ocenenie Mgr. Ing. Gejzu Helcmana predovšetkým „za celoživotnú pedagogickú činnosť“. 
Ďalšie dva návrhy predkladá základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorá navrhuje oceniť pani Máriu Füzékovú a Ing. Norberta Lacka. Ako je v návrhu okrem iného uvedené, obaja menovaní sa v tomto roku dožívajú životného jubilea.  V nedávnych krajských voľbách rozoslal Ing. Norbert Lacko agitačné listy v prospech kadidátov strany Smer-SD.  
Štvrtý návrh predkladá pracovník mestského úradu Štefan Gerža a členovia Umeleckej únie mesta Rožňava, ktorí spoločne navrhujú oceniť výtvarníka Jána Kuchtu. V odôvodnení sa okrem iného uvádza jeho „desiatky rokov vyvíjaná činnosť vo výtvarnom umení“  a reprezentácia mesta autorskými výstavami v zahraničí. Spomína sa tiež jeho životné jubileum.
Piaty návrh predkladá primátor mesta Vladislav Laciak, ktorý navrhuje oceniť Klub slovenských turistov „Volovec“ Rožňava. V návrhu pripomína, že členovia klubu  „už viac než tri štvrťstoročia propagujú turizmus, ochranu prírody, starajú sa o turistické trasy a usporadúvajú každoročne mnohé podujatia“.  
Predposledný návrh predladajú občania mesta Ján Bubenko a spol., ktorí navrhujú oceniť pani Gabrielu Fórišovú, učiteľku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským „za dlhoročnú záslužnú činnosť.
Ako posledný je uvedený spoločný návrh, ktorý predkladajú  nezívislý poslanec Mgr. Dionýz Kemény, Banícke múzeum Rožňava, Banícky spolok Bratstvo a Ing. František Longauer. Oceneným má byť Stredná odborná škola na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave „pri príležitosti 60. výročia založenia školy.“
Podrobné zdôvodnenie návrhov nájdete na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk
Cena mesta bola dosiaľ udelená:
v roku 1995: Ing. Štefanovi Battovi, Júlliusovi Petrincovi – in memoriam, Zoltánovi Krauszovi – in memoriam
v roku 1996: PhDr. Jánovi Kováčovi, MUDr. Kataríne Kopeckej, Štefanovi Drenkovi
v roku 1997: MUDr. Anne Vidóovej, Ladislavovi Hajduovi, tanečnej skupine Sambed
v roku 1998: Ing. Arpádovi Abonyimu, Obchodnej akadémii – kolektívu zamestnancov
v roku 1999: Slovenskej speleologickej spoločnosti, oblastnej skupine Rožňava, Ladislavovi Némethovi – in memoriam
v roku 2000: Mgr. Ružene Mulinkovej, Základnej škole Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Vojtechovi Streicherovi – in memoriam, Ladislavovi Kováčovi – in memoriam
v roku 2001: Ildikó Csunyocskovej, Folklórnemu súboru Haviar, Strednej zdravotníckej škole v Rožňave
v roku 2002: kolektívu autorov publikácie Kras, Špeciálnej základnej škole internátnej Rožňava, Gizelle Strauszovej
v roku 2003: Štefanovi Mackovi, Domovu sociálnych služieb Amália Rožňava
v roku 2004: MUDr. Vojtechovi Farkašovi – in memoriam
v roku 2005: Mestskému divadlu Actores, Ružene Kostelníkovej, MUDr. Jozefovi Celušňákovi
v roku 2006: MUDr. Vladislavovi Laciakovi a Ing. Ivane Fafrákovej, RNDr. Ondrejovi Rozložníkovi, Hudobnej skupine SEXIT
v roku 2007: Ing. Jurajovi Bodnárovi, Gabrielovi Tökölymu – in memoriam, Folklórnemu súboru Búzavirág
v roku 2008: Gymnáziu P.J.Šafárika
v roku 2009: Jurajovi Pástorovi, Štefanovi Geržovi, Jozefovi Vargovi
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery