S pyrotechnikou neriskujte!

Ak sa aj po Silvestri chcete pozerať na televíziu zdravými očami či zaväzovať si šnúrky na topánkach vlastnými rukami, nemali by ste riskovať.
Hlavnou zásadou je, že osoby mladšie ako 18 rokov môžu používať len pyrotechniku I. triedy, do ktorej patria prskavky, kapsle, blikavky, malé tyčinky s farebnými plameňmi, búchacie guličky, pištoľové kapsle a iné. Každý takýto výrobok musí mať zreteľný návod v slovenskom jazyku s označením zaradenia do príslušnej triedy, doby použitia a spôsobu skladovania.
Do II. triedy patria predmety s hvízdajúcou náplňou ako sú rímske sviece, fontány, gejzíry, farebné dymovnice či rotujúci slniečka, ktoré môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov. V praxi sa často stretávame s nezodpovednosťou niektorých predajcov, ktorí takéto pyrotechnické výrobky predávajú aj maloletým osobám.
Predmety, ktoré sú zaradené do III. triedy nebezpečnosti, môžu byť predané iba osobám s kvalifikáciou odpaľovača ohňostroja. Sem patria delové rany, veľké ohňostroje, rôzne rakety s vystrelovacím efektom.
Pri používaní pyrotechniky je dôležité dbať na pár bezpečnostných zásad:

· Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov s návodom

· Je riskantné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie.

· Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo tela.

· Pred odpálením si vždy prečítajte návod na použitie a presvedčte sa, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra a až potom ju zapáľte.

· Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať raketám, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť.

· V neposlednom rade nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja – starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psíky veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie. Buďte preto ohľaduplní.

Informácie nám zaslala hovorkyňa KR PZ SR v Košiciach Jana Demjanovičová.

Ilustračné foto: Schutterstock.com

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery