RVTV sa podriadila vôli poslancov

ROŽŇAVA – Rožňavská televízia (RVTV) neodvysielala priamy prenos zo štvrtkového  rokovania mestského zastupiteľstva. Vedenie televízie, ktorá je samostatnou obchodnou spoločnosťou na čele s konateľom, argumentuje tým, že tak rozhodli poslanci.
Na úvod rokovania zastupiteľstva, ktoré televízia nevysielala, predložil zastupujúci primátor mesta Pavol Burdiga (Most-Híd) návrh, aby sa rokovanie nevysielalo v pramom prenose ale aby sa vyhotovil záznam, ktorý sa odvysiela v riadnom vysielacom čase. „Tento návrh podávam z dôvodu dodržania volebného moratória pred nastávajúcimi primátorskými voľbami (27. októbra), keďže v týchto voľbách kandidujú štyria poslanci mestského zastupiteľstva,“ uviedol Burdiga.
Poslanci 10-timi hlasmi jeho návrh bez diskusie schválili, za hlasovali Burdiga, Motyka, Lach, Kossuth, Kemény, Džačár, Marko, Beke, Kováč a Ocelník. Jedenásty prítomný poslanec – Ivan Kuhn, nehlasoval, ďalší poslanci – Bolaček, Bischof a Kovács prišli neskôr, poslanci Focko a Pavlík neboli na rokovaní prítomní.
Hlasovanie poslancov o zrušení priameho prenosu RVTV

Potom už poprosil zástupujúci primátor konateľku RVTV Alžbetu Palcsóovú, aby to oznámila v televízii. Následne s ďalšou redaktorkou v živom vstupe v slovenskom a maďarskom jazyku oznámili divákom, že televízia prenos neodvysiela, pretože tak o tom rozhodli poslanci. Záznam z rokovania zastupiteľstva televízia odvysiela v utorok 30. októbra.
Vysielanie RVTV: Oznámenie dívákom o zrušení priameho prenosu z rokovania zastupiteľstva

Paradoxne poslanci práve dnes potvrdzovali vo funkcii doteraz len poverenú konateľku mestskej televízie, ktorá bola jedinou účastníčkou už tretieho výberového konania na tento post za posledné mesiace . Komisia v zložení Radoslav Kovács – poslanec MZ, Martina Dudášová – redaktorka denníka Rožňavský Korzár, Jana Mičudová – exposlankyňa, vedúca odboru školstva a kultúry, Peter Benedikty – kameraman RVTV a Peter Gallo – hovorca mesta, odporučila potvrdiť Alžbetu Palcsóovú vo funkcii konateľky spoločnosti.
„Je to historický moment“ – rozhovor redaktora denníka Sme Mikuláša Jesenského s konateľkou RVTV Alžbetou Palcsóovou o neodvysielaní priameho prenosu z rokovania zastupiteľstva

Rozhovor redaktora denníka Sme Mikuláša Jesenského so zastupujúcim primátorom Pavlom Burdigom (Most-Híd) o jeho návrhu na hlasovanie o zrušení priameho prenosu RVTV z rokovania zastupiteľstva

Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí platí 48 hodín pred začiatkom volieb tzv. volebné moratórium, v par. 30, odsek 11 uvedeného zákona sa uvádza:
V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.
Rožňavská televízia v obavách pred porušením tohto ustanovenia zákona sa však nerozhodla sama o neodvysielaní priameho prenosu. Podriadila sa vôli poslancov, čím spochybnila nezávislosť v rozhodovaní o svojom programe. Rokovanie zastupiteľstva je pritom zo zákona verejné, prístupné aj iným médiám, vrátane televízií, ktoré môžu odtiaľ kedykoľvek naživo vysielať podľa vlastného uváženia, no najmä bez ohľadu na hlasovanie poslancov.
Rozhovor redaktora denníka Sme Mikuláša Jesenského s poslancom Ivanom Kuhnom (OKS), ktorý ako jediný o návrhu zastupujúceho primátora nehlasoval.

Rozhovor redaktora denníka Sme Mikuláša Jesenského s poslancom Karolom Kováčom (Nez.), ktorý za návrh zastupujúceho primátora hlasoval.

Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli