Rožňavská TIC-ka už nebude mestská

Mesto Rožňava opakovane vyhlasovalo verejnú obchodnú súťaž na služby poskytované TIC Rožňava. Týkala sa tiež nájmu lukratívnych priestorov na prízemí budovy radnice na Námestí baníkov, užívaných touto mestskou organizáciou.
Súťaže, vyhlásenej 10. marca tohto roku, sa zúčastnili dvaja záujemcovia – Emil Pavan WATER-SPRITE a ENVILAW s. r. o. Komisia, vymenovaná primátorom Pavlom Burdigom (Most), vybrala v posledný marcový deň firmu ENVILAW.
Firma ponúkla mestu ročný nájom 4 501 eur, jej konkurent 2 880, čo je len o málo viac, než predpísané minimum 2 819 eur. Cenu služieb ponúkla firma ENVILAW vo výške 21.899 eur a konkurent 24 990 eur.
Výberovej komisii predsedal poslanec mestského zastupiteľstva Dionýz Kemény, členmi boli jeho kolegovia Cyril Motyka, Arpád Laco a Roman Ocelnik, a taktiež pracovníčka mesta Tímea Bodnárová.
Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní návrhu boli podľa zverejnených podkladov ponúknutá výška nájomného a cena služieb, podnikateľský zámer a odborná spôsobilosť.
Turistické informačné centrum Rožňava už nebude mestskou príspevkovou organizáciou, jeho aktivity prevezme víťaz súťaže.
Dokument –
Podmienky súťaže
Výsledky súťaže
Ilustračné foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli