Rozhodli o osude štyroch nemocníc

Vranovská investičná preberie akcie nemocníc v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Trebišove a Michalovciach na dvadsať rokov za vyše 16 miliónov eur.
Vranovská investičná, s.r.o., preberie akcie štyroch nemocníc, ktorých stopercentným akcionárom a zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, na dvadsať rokov za vyše 16 miliónov eur.
Stane sa tak na základe pondelkového rokovania zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, keď poslanci schválili návrh na uzavretie zmluvy o dočasnom prevode akcií štyroch nemocníc na dvadsať rokov, teda až do roku 2031.
Aby zmluva bola účinná, musí súhlasiť protimonopolný úrad s koncentráciou, mestské zastupiteľstvo Michalovce musí súhlasiť s prevodom akcií, a musia byť podpísané nové nájomné zmluvy. Vranovská investičná bude spravovať a riadiť nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Michalovciach a Trebišove.
Poslanci schválili uznesenie o dočasnom prevode akcií na spoločnosť Vranovská investičná, uložili predsedovi KSK zabezpečiť všetky úkony súvisiace s dočasným prevodom akcií a splnením niektorých podmienok.
Poslanci poverili župana Zdenka Trebuľu, aby do konca roka vyhlásil verejné obstarávanie na koncesiu dostavby rozostavaného monobloku nemocnice v Michalovciach, a tento bod uznesenia bol doplnený o ustanovenie, že Vranovská investičná sa má zúčastniť na súťaži, ak nie, bude jej udelená zmluvná pokuta dva milióny eur.
Za predložený návrh uznesenia hlasovalo 45 poslancov, jeden bol proti a piati sa zdržali.
Ohlasy niektorých poslancov na prevod akcií nemocníc spoločnosti
Rozprava k tomuto bodu trvala až hodinu, čo na zastupiteľstve KSK nebýva zvykom. Viliam Novotný v rozprave rekapituloval kroky z minulých rokov, ktoré vyústili do hľadania strategického partnera na prenájom všetkých štyroch nemocníc ako celku. Uviedol, že poslanci SDKÚ-DS boli od roku 2008 proti prenájmu jednému partnerovi a hľadali iné riešenie, napríklad vstup strategického investora cez predaj akcií. Dnešné riešenie o prevode akcií na dvadsať rokov je trochu bližšie k nášmu riešeniu.
„Súťaž bola korektná a transparentná. Myslím si, že dnes máme na stole dobrú ponuku a KSK dostane príjem okolo štyroch miliónov eur a ďalšie milióny dostane v priebehu nasledujúcich rokov, navyše nájomca investuje do nemocníc okolo sedem miliónov eur. Časť nášho klubu zahlasuje za tento návrh,“ povedal Novotný.
Martin Pado (SDKÚ-DS) povedal, že on nebude hlasovať za predložený návrh a v rozprave kritizoval výber partnera, pretože podľa neho ide o subjekt, ktorý nemá veľké skúsenosti s prevádzkou zdravotníckych zariadení. Alfonz Halenár sa pýtal, ako bude KSK kontrolovať stav svojho hnuteľného a nehnuteľného majetku a či sa deklarované investície stali realitou, či je majetok udržiavaný, zveľaďovaný, a ako sa bude postupovať, ak investor neuspeje.
Na svoje otázky dostal obsiahle odpovede od poradcu KSK pre výber strategického partnera Matúša Gemeša.
„KSK prostredníctvom svojich zástupcov v dozorných radách nemocníc bude mať možnosť sledovať vývoj hospodárenia. V prípade negatívneho vývoja, ak prenajímateľ nebude plniť podmienky, KSK má právo spätne odkúpiť akcie a odstúpiť od zmluvy,“ povedal Matúš Gemeš.
Doložil, že kraj aj naďalej vlastní hnuteľný aj nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý si Vranovská investičná cez nemocnice prenajíma a navyše je v zmluve zakotvený aj spätný prevod akcií.
Poradca uviedol, že tento spôsob bol nutný, lebo podľa nášho právneho poriadku nemožno dať do prenájmu podnikateľský subjekt – všetky nemocnice sú totiž akciovými spoločnosťami. Ako uviedol na záver rozpravy Zdenko Trebuľa, najväčšiu záťaž nesie kraj od svojho vzniku, pretože samospráva ho od štátu prebrala s celkovým investičným dlhom do rozvoja okolo päť miliárd eur, ktoré stále chýbajú.
Vranovská investičná sľubuje, že zvýši platy zamestnancom nemocníc o 20 percent
Vranovská investičná bola vybraná v medzinárodnej súťaži, ktorú vypísal Košický samosprávny kraj, a do ktorej sa prihlásili a vyžiadali si súťažné podmienky tri subjekty. Ponuky podali Vranovská investičná, s.r.o., a akciová spoločnosť AGEL SK, tretia spoločnosť Unipharma ponuku nepredložila.
Komisia ako najvýhodnejšiu vyhodnotila ponuku spoločnosti Vranovská investičná, ktorá za dvadsaťročný dočasný prevod akcií štyroch nemocníc ponúkla vyše 16,1 milióna eur. Súčasne deklaruje udržať terajšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosť a zvýšenie platov zamestnancov nemocníc o 20 percent. Strategický partner bude hľadať aj spôsob, ako dostavať rozostavaný monoblok michalovskej nemocnice.
Košický samosprávny kraj k tomuto riešeniu prikročil najmä z ekonomických dôvodov. Napriek tomu, že do nemocníc z rozpočtu kraja v období rokov 2003 až 2010 vložil vyše 20 miliónov eur, hospodárenie nemocníc bolo stále nepriaznivé a zariadenia vytvárali dlh a nedokázali vytvoriť zdroje na vlastnú reprodukciu a rozvoj.
Zdroj: Vucke.sk, Webnoviny.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery