Rokoval mestský parlament

DSCN9403 (640x480) (2)Od 13-tej hodiny rokovalo vo štvrtok Mestské zastupiteľstvo v Rožňave. V návrhu programu bolo celkom 19 bodov, vrátane bodu „diskusia občanov“, ktorý bol zaradený už tradične medzi 17 a 18 hodinu.
Na návrh poslanca Jána Lacha (Most-Híd) poslanci stiahli z rokovania bod č. 5 – zmena v rokovacom poriadku a naopak, zaradili nový bod – podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj buzdovy CVČ. Na návrh poslanca Karola Kováča (Nez.) schválili ako 15-ty v poradí ďalší nový bod – voľba člena školskej rady.
Foto: infoRoznava.sk/Gabriel Bogdán
Návrh programu:

1.
Otvorenie
2.
Plnenie uznesení MZ
1.
2.
3.
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011-1 o prebiehajúcich a vykonaných kontrolách na MsÚ
4.
5.
6.
7.
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie ÚVO o uložení pokuty“
8.
Plnenie harmonogramu prác na rekonštrukcii Nám. baníkov – informácia
3.
4.
5.
6.
7.
Majetkoprávne záležitosti mesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Správy hlavnej kontrolórky
1.
2.
3.
4.
5.
16.
Podnety pre hlavnú kontrolórku
17.
Otázky poslancov
18.
Diskusia
19.
Záver
Bod  : Diskusia občanov 
Bude zaradený do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 17.00 hod. – 18.00 hod. po ukončení prestávky v rokovaní.

 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery