Rokovanie chcú vysielať aj na internete

Zo štvrtkového rokovania zastupiteľstva plánuje RVTV okrem televízneho prenosu aj internetové vysielanie.
Internetové vysielanie sprístupnia v čase rokovania zastupiteľstva na stránke Rvtv.sk v sekcii ONLINE VYSIELANIE.
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu odporučila pre štvrtkové zasadnutie zastupiteľstva v rámci úsporných opatrení okrem iného „pozastaviť vysielanie priamych prenosov.“
Mesto Rožňava, resp. RVTV sme listom požiadali o súhlas so šírením prenosov z rokovania zastupiteľstva na našom portáli už v júni minulého roku. Túto službu sme ponúkli mestu bezplatne s cieľom sprístupniť rokovanie poslancov aj pre tých občanov, ktorí nemajú káblovú televíziu KID, a.s., resp. využívajú služby iných providerov televízneho vysielania.  
V odpovedi, poznačenej gramatickými a vecnými chybami, nám bolo oznámené, že „mesto Rožňava si u vás neobjednalo takúto službu a do budúcnosti ani neuvažuje s tým, že by si takúto službu niekedy objednalo.“
Nafotenú odpoveď si zväčšíte kliknutím.
 
 
 
Súvisiace články: Zastupiteľstvo on-line odmietajú
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu:
Predseda : Mgr. Dušan Pollák (Smer-SD)
Podpredseda : Mgr. Árpád Laco (SMK)
Členovia :
PaedDr. Viktor Baláž (NEKA)
Oľga Benediktyová
Gabriela Farkašová
Alžbeta Füzéková
RNDr. Ján Džubák
Hildegarda Támárová
Mgr. Alexander Tóth

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery