Reklamáciu uplatnili, zatiaľ márne

V diskusnom fóre na webovej stránke Rožňavy sa v polovici septembra pýtal bývalý náčelník mestskej polície Ernest Schuller, ako sa bude riešiť stabilita lavičiek v zrekonštruovanej časti Námestia baníkov. Pôvodne túto otázku tam napísal už v auguste, začiatkom roka ju vyslovil priamo na rokovaní zastupiteľstva.
Zástupca primátora Peter Marko mu vraj vtedy odpovedal, že sa to bude riešiť reklamáciou u dodávateľa v rámci záručných podmienok.
Ako ďalej Schuller uviedol, doposiaľ sú lavičky v takom stave ako boli, sú nestabilné, kývu sa, krivia sa a naďalej budia zlý dojem. Podľa neho bola nekvalitná aj pokládka čadičových kociek.
„Dokedy budeme trpieť vytváranie pieskových nánosov a nerovností na cestnom telese po každom lejaku? Dúfam, že si mesto rezervovalo pri konečnom vyrovnaní faktúr príslušnú čiastku z projektovaného rozpočtu na rekonštrukciu námestia tak, aby sa z nej mohli hradiť aj také nedorobky a nekvality, aké tu vytýkam,“ uviedol.
Po jeho septembrovej urgencii mu na otázky odpovedal zástupca primátora Peter Marko.
Vo svojej odpovedi uviedol, že reklamácia bola uplatnená včas, ale zhotoviteľ – firma J.P. Stav, je v reštruktualizácii a nekoná.
(Pozn. red.: Reštrukturalizácia slúži na ozdravenie podnikateľských subjektov. Počas reštrukturalizačného konania požíva dlžnícky podnikateľský subjekt ochranu pred veriteľmi a nemožno jeho majetok postihnúť výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou. Rovnako nemožno pokračovať ani vo výkone zabezpečovacieho práva napríklad dražbou majetku.)
Zástupca primátora ďalej uviedol, že už bola vykonaná prehliadka skrytých závad zástupcom dodávateľa lavičiek. Mesto ale nechce siahnuť na lavičky, aby neprišlo o dvojročnú záruku. Odmietol však, že by dlažba bola položená nekvalitne.
„Je to taký druh čerstvej dlažby a potrvá roky, pokiaľ sa hrany a rohy obrúsia,“ uviedol.
DSCF5240
Ako ďalej vysvetlil, odvedenie vôd z celého námestia bolo riešené v celkovej projektovej dokumentácii rekonštrukčných prác. „Keďže sa realizovala len časť námestia, autori obsahu prác zabudli zahrnúť odvodnenie severnej a strednej časti námestia.“
Dodal, že mesto teraz čiastočnými úpravami rieši odvedenie vôd, ale pri prudkých lejakoch z plochy 1230 m2 zo severnej časti, ktoré stekajú na západnú vozovku, je ťažké zabrániť tomu, aby neboli vyplavované piesky zo škár.
„Po každom takom lejaku je požiadavka na Technické služby mesta Rožňava, aby pracovníkmi Malých obecných služieb dosypali škárovací piesok. Tento sa ustáli zhruba po 2 až 4 rokoch užívania komunikácie,“ spresnil.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery