Proti regulácii na internete

Občiansky portál Changenet a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyzývajú občanov Slovenska, aby podporili Hromadnú pripomienku proti regulácii vysielania na internete.
Portál Inforoznava.sk považuje tento problém za natoľko dôležitý, že sme sa rozhodli posunúť vám text výzvy ako aj link, kde môžete pripojiť svoj hlas k ďalším protestujúcim.
Text výzvy vám prinášame v originálnom a úplnom znení, ako ho formuloval KI. Svoj podpis môžete pripojiť na portáli Changenet.sk.
Ministerstvo kultúry pripravilo návrh novely zákona c. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ktorou sa ma do pôsobnosti niektorých regulácií obsiahnutých v zákone a pod kontrolu Rady pre vysielanie a retransmisiu SR dostať aj televízne vysielanie prostredníctvom internetu.
Uvedený zámer považujeme za neodôvodnený zásah do slobody šírenia informácií. Regulácia rozhlasového a televízneho vysielania má zdôvodnenie v obmedzenom počte frekvencií na terestriálne vysielanie, ktoré možno poskytnúť vysielateľom na základe licencií.
V prípade internetu takéto obmedzenie neexistuje. Prostredníctvom internetu môže vysielať neobmedzený počet vysielateľov. Internet bol doteraz priestorom slobodného šírenia informácií a sme presvedčení, že by to tak malo ostať.
Nevidíme legitímny dôvod uplatňovať na internet, či na televízne vysielanie prostredníctvom neho regulácie obdobne tým, aké sa uplatňujú vo vzťahu k terestriálnemu vysielaniu. Hoci sa na vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu nemajú zatiaľ vzťahovať všetky povinnosti vysielateľov na základe licencie a vysielanie prostredníctvom internetu sa nemá viazať na povolenie, či pridelenie licencie, ale len na oznámenie, návrh novely považujeme za nebezpečný prvý krok k zavádzaniu štátnych regulácií do slobodného prostredia internetu.
Keďže povinnosť zaviesť istý regulačný rámec aj pre televízne vysielanie prostredníctvom internetu vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, navrhujeme takú úpravu predkladanej novely zákona, v dôsledku ktorej sa bude regulácia vzťahovať iba na najväčších vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu, ktorých vysielanie prijíma viac ako 30 % obyvateľov.
Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju najneskôr počas piatka 29. mája 2009 nájdete na stránkach Changenet.sk.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery