Prišla o koaličný flek

p-legnar-i-gresa-a-a-laco Na zástupkyňu prednostu MsÚ bol dlhodobo vyvíjaný tlak na rezignáciu z funkcie. Po rôznych kauzách, spájaných s jej menom, nakoniec naozaj prišla o svoj post až v rámci protikrízového šetrenia.
Mocnejšia ako verejná mienka je v Rožňave finančná kríza. V rámci úsporných opatrení na stredajšom mimoriadnom zastupiteľstve bolo v treťom bode navrhnuté zrušenie miesta zástupcu prednostu mestského úradu.
Ako v diskusii zdôraznil poslanec Arpád Laco (SMK), „nemá to nič spoločné s kvalitou práce, ide o možnosť, aby sa aj takto dalo šetriť“.
DSCF6466
Schválená zmena organizačnej štruktúry Mestského úradu znamenala totiž to, že padla aj hlava dlhodobo nepohodlnej zástupkyne prednostu MsÚ Ing. Ivety Gressa (na titulnej snímke), ktorá zastávala koaličnou zmluvou vymyslený post.
Nešlo však len o túto pozíciu. Návrh Mestskej rady počítal so zrušením spolu troch (3!) miest na Mestskom úrade. Tento počet odsúhlasili poslanci v uznesení MZ č. 185/2009 na svojom rokovaní 8. 7. 2009.
DSCF6385
Teraz Mestská rada navrhla znížiť úväzok 4 pracovníkom MsÚ na polovicu, čím by bol konečný počet 3 pracovníkov splnený. Ako vysvitlo na rokovaní, k dotknutým mal patriť aj dlhoročný pracovník MsÚ pán Štefan Gerža (na snímke nižšie  s primátorom pri otvorení Dní mesta 2009).
To ale rozhorčilo poslanca Ladislava Dávida, ktorý navrhol, aby bol z tohto menoslovu vyradený kvôli jeho dlhoročným zásluhám na poli kultúry. Nato sa rozpútala živá diskusia, keďže primátor mesta vyzval poslancov, aby oni navrhli meno zamestnanca, ktorý má nahradiť Štefana Geržu. Ten celé zápolenie o svoje miesto sledoval v kúte z miesta pre občanov.
stefan-gerza-a-vladislav-laciak
Oprávnenou výhradou poslancov Ladislava Dávida a Dušana Pavlíka na primátorovu aktivitu bolo to, že poslanci nemajú personálnu právomoc k zamestnancom úradu. V tejto chvíli skĺzla debata na veľmi nízku úroveň. Po ostrej kontroverzii medzi primátorom Vladislavom Laciakom a poslancom Dušanom Pavlíkom sa poslanec Pavlík pobalil a po záverečnom hlasovaní k bodu 3 rokovania MsZ opustil zasadačku.
DSCF7570
Silne sociálne cítiaci primátor mentorsky zmietol zo stola občanom nastolenú otázku o úväzku zástupcu primátora, rovnako aj pálčivú tému odmien. Otázku občana „parodoval“ tak, že načrtol možnosť oklieštenia svojho vlastného úväzku, aby sa tým vyriešila jeho zanedbávaná lekárska prax v Brzotíne. „Keď mi schválite (poslanci, pozn. red.) polovičný pracovný úväzok, nebudem musieť platiť lekára a môžem pracovať v Brzotíne a na Silici a sem-tam sa môžem prísť pozrieť na Mestský úrad.“
DSCF6454 Mestskou radou načrtnutú líniu rokovania v tomto bode podporil poslanec Dionýz Kemény. Navrhol rešpektovať návrhy vzišlé z mestskej rady a odmietol zásahy do pripravených materiálov.
Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Szabadosová, ktorá sa na mieste pokúsila vzdať svojich odmien. Iniciatíva poslankyne bola v zárodku uhasená, pretože bez schválenia podobného návrhu poslancami nie je možné odmeny jednotlivým poslancom nevyplatiť.
Hlasovanie v bode tri dopadlo nasledovne:
hlasovalo spolu 15 poslancov
za návrh hlasovalo 12 poslancov a poslankýň: Bánes, Dávid, Dubovský, Focko, Kardoš, Kemény, Kossuth, Pollák, Soldos, Szabadosová, Váradiová.
proti nebol nikto a hlasovania sa zdržali poslanci: Bolaček, Pavlík, Turek
DSCF6490
Nehlasovalo sa o úväzku zamestnanca úradu Štefana Geržu. Polúväzok , o ktorom sa malo pôvodne hlasovať, bol odsunutý na iné neskoršie rokovanie MsZ.
Súvisiace články:
Takmer prišla o miesto
Hrozí jej obvinenie z podvodu?
Kto je kto v zastupiteľstve
foto: Matúš Bischof / Michal Valaštek, © Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery