Primátora vyzvali na abdikáciu (Anketa)

Počas pondelkového rokovania zastupiteľstva, ktoré sa zaoberalo pokutou, vyrubanou Úradom pre verejné obstarávanie, zazneli z radov poslancov aj prítomných občanov výzvy na odstúpenie primátora Vladislava Laciaka (nez.).
Vyčítali mu zodpovednosť za porušenie zákona, v dôsledku čoho musí mesto zaplatiť podľa rozhodnutia úradu z februára t. r. do štátnej kasy pre mesto takmer likvidačnú sumu 266.829,73 eur (8.038.512,45 Sk).
Toto rozhodnutie bolo úradom potvrdené aj po odvolaní, ktorým sa mesto snažilo zvrátiť situáciu.
O celej kauze sme písali v článku Mesto volá na pomoc Čarnogurského už v piatok, cez víkend sme priniesli viacero reakcií poslancov MZ.
Poslanci hlasovaním o pozmeňovacích návrhoch odmietli zobrať informatívnu správu „na vedomie“, opravili formálnu chybu v zmluve o právnom zastúpení, ktorú schválili, vrátane splnomocnenia pre JUDr. Jána Čarnogurského.
Do ukladacej časti uznesenia navrhol poslanec Peter Marko (OKS) doplniť text: „Náklady zastupovania sa zosobnia štatutárovi mesta alebo zodpovedným osobám. V prípade neúspechu v súdnom spore pokuta sa zosobní štatutárovi mesta alebo zodpovedným osobám.“
Primátor jeho návrh doplnil, resp. podmienil slovami, aby mohol uznesenie podpísať: „Podľa zákonných predpisov“.
Poslanci schválili aj pozmeňovací návrh Ondreja Bolačeka (nez.), ktorý navrhol, aby zastupiteľstvo bolo o vývoji kauzy na každom rokovaní priebežne informované.
Všetky vyššie pozmeňovacie návrhy potom poslanci schválili spoločne v jednom záverečnom hlasovaní.
Za boli 11ti poslanci: Viktor Baláž (nez.), Ondrej Bolaček (nez.), Pavol Burdiga (Most), Peter Džačár (nez.), František Focko (Smer-SD), Dionýz Kemény (nez.), Ľudovít Kossuth (nez.), Ivan Kuhn (OKS), Peter Marko (OKS), Roman Ocelník (nez.), Dušan Pavlík (nez.)
Proti boli 2 poslanci: Matúš Bischof (OKS), Karol Kováč (nez.) – obidvaja vyzývali primátora, aby odstúpil z funkcie
Neprítomní boli 4 poslanci: Zoltán Beke(nez.), Radoslav Kovács (nez.), Jana Mičudová (nez.), Dušan Pollák (nez.)
Primátor sám uviedol, že sa vinný byť necíti, ale zodpovednosť v plnej miere prijíma. Za posledné mesiace podľa vlastných slov zvažoval aj abdikáciu, konečné rozhodnutie prijme neskôr. „Zvažujem nie prvý mesiac aj abdikáciu, zdalo sa mi nie chlapské už tu nebyť a dať to predložiť pánovi viceprimátorovi alebo niekomu inému, aby ste o tejto veci rokovali. Počkám ako táto celá vec sa podarí doviesť do konca a ja to rozhodnutie určite viem prijať.“
Aký je váš názor?
Odpovedať môžete v priloženej ankete:
[poll id=“58″]


- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery