Primátor na workshop neprišiel

KIV sobotu sa v Rožňave konal ďalší z workshopov, ktoré realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) v rámci projektu Právo na dobrú samosprávu. Po Vinodole a Lúčkach išlo v poradí o tretie stretnutie s občanmi, ktorí sa aktívne zaujímajú o dianie v miestnych samosprávach.
Na úvod workshopu členovia projektového tímu KI Ondrej Dostál a Ivan Kuhn účastníkom bližšie predstavili projekt Právo na dobrú samosprávu, ktorého cieľom je prepojiť a informačne podporiť aktivity mimovládnych organizácií a lokálnych občianskych iniciatív zamerané na kontrolu samosprávy a uplatňovanie ľudských a občianskych práv vo vzťahu k samospráve (právo na informácie, petičné právo, právo zúčastňovať sa na správe veci verejných).
Analytik KI Ivan Kuhn, ktorý pôsobí tiež ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave, poukázal nielen na príklade vybraných obcí a miest regiónu Gemera na dobré a zlé príklady informovania verejnosti, otvorenosti a zverejňovania informácií samosprávami. Kuhn na workshope prezentoval čerstvé skúsenosti s reakciami samospráv na žiadosti adresované na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. „V nejednej samospráve pracovníci obecných úradov úplne zbytočne márnia svoj čas skenovaním dokumentov, ktoré sú v elektronickom formáte k dispozícii na webstránke ich obce namiesto toho, aby na ne korektne žiadateľa odkázali a zároveň ich tým poskytli v ako-tak otvorenom formáte,“ zmienil sa Kuhn.
V rámci úvodného bloku vystúpil i Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ktorý hovoril o tom, akým problémom čelia aktívni občania v strete s našimi samosprávami a ako týmto ľuďom môže pomôcť pri hájení si práv projekt Právo na dobrú samosprávu.
V ďalšej časti workshopu predstavil Ondrej Dostál dva vzorové modelové dokumenty, ktoré majú za cieľ pomôcť samosprávam lepšie informovať verejnosť o svojej činnosti a vytvoriť podmienky pre reálne ovplyvňovanie činnosti samosprávy zo strany občanov. Ide o Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce a Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce.
Nielen o práve na informácie, slobodnom prístupe k nim a praxi z pohľadu žiadateľov i z pohľadu samospráv ako povinných osôb diskutovali s účastníkmi Ondrej Dostál a Vladimír Pirošík, právnik dlhé roky spolupracujúci s Transparency International Slovensko, ktorý je zároveň poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. V diskusii sa nevyhli ani opakovaným snahám vlády a samospráv o paralyzovanie infozákona, ktoré hrozí vždy, keď sa ohlasuje jeho novelizácia.
Primátor Rožňavy neprišiel
Na workshope boli prítomní okrem Ivana Kuhna aj ďalší dvaja poslanci zo 17-členného rožňavského parlamentu – Rado Kovács a Matúš Bischof. Primátor mesta Pavol Burdiga, ktorý na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva svoju účasť na workshope avizoval, nakoniec nedošiel.
„Myslím si, že to bola zmysluplná akcia. Prišli ľudia, ktorí mali záujem dozvedieť sa niečo viac o tom akým spôsobom uplatňovať svoje práva vo vzťahu k samospráve,“ zhodnotil stretnutie Ondrej Dostál. Ako ďalej dodal, pre nich to bol priestor, aby prezentovali výsledky projektu, svoje ďalšie zámery a získali spätnú väzbu od prítomných pri uplatňovaní práva na informácie.
„Dlhodobo sa venujeme transparentnosti fungovania verejnej správy, boju proti korupcii, kontrole moci, téme ľudských práv a špeciálne uplatňovaniu občianskych práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy,“ dodal ďalej. „Týmto projektom chceme pomôcť všetkým občanom, ktorí chcú uplatňovať svoje práva vo vzťahu k orgánom samosprávy.“
Na margo neúčasti primátora poznamenal. „Je nám to veľmi ľúto, tešili sme sa, že príde, ja som mu osobne poslal pozvánku.“ Ako ďalej s úsmevom uviedol, primátor Rožňavy mal jednu z najzaujímavejších odpovedí, aké dostali na žiadosti o sprístupňovanie informácií. „Žiadosti obvykle potvrdzujú úradníci obecných a mestských úradov, v tomto prípade naše žiadosti potvrdil osobne pán primátor a to potvrdenie bolo veľmi osobné a osobité, takže som sa tešil, že budem mať možnosť sa s ním stretnúť a porozprávať sa o tom, prečo sme tie informácie žiadali.“
Na hodnotenie workshopu sme sa opýtali aj niektorých účastníkov.
„Seminár bol informačne prínosný, mali sme sa možnosť dozvedieť viacej o uplatňovaní práva na informácie,“ uviedol Ján Jakobej, ktorého k účasti motivoval záujem o dianie v samospráve.
Svoju účasť podobne zdôvodnil aj ďalší účastník Michal Drengubiak. „Zaujíma ma to, kde končia moje dane a ako s nimi narábajú osoby, ktoré sú za to zodpovedné.“ Ako doplnil, workshop mu ukázal, na čo všetko sa môže pýtať a čo všetko je samospráva zo zákona povinná poskytnúť.
Záujem o samosprávu bol motívom účasti aj pre ďalšieho účastníka workshopu, Gabriela Bogdána. „Som rád, že som sa toho zúčastnil a niečo sa aj prilepilo na mňa. Znalosť občana, že ako má postupovať napr. pri infozákone. Samospráva nemôže odmietnuť prístup k informáciám.“
„Naučil som sa tu ako reagovať na aroganciu moci a dozvedel som sa tu mnohé veci o infozákone a ďalších veciach, o ktorých som veľa nevedel,“ uviedol po skončení workshopu Róbert Beník. „Verím, že samospráva mi informácie, pokiaľ budem o ne žiadať, poskytne.“
Projekt Právo na dobrú samosprávu bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Mediálnym partnerom podujatia bol portál infoRoznava.sk.
Foto: infoRoznava.sk
Súvisiace články: Kuriózne odpovede miest a obcí

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery