Priestory môžu poskytnúť aj bezplatne (aktual.)

Podľa podmienok o krátkodobom prenájme priestorov mesta môže primátor poskytnúť až 50 % zľavu pri ich prenájme. Zaujímalo nás, komu, prečo a v akej výške Pavol Burdiga (Most) počas doterajšieho výkonu funkcie primátora mesta zľavu poskytol.
Na našu otázku, zaslanú 7. apríla, sme dostali odpoveď v stredu 14. mája.
Ako v odpovedi primátor uviedol, pri poskytovaní zľavy na využitie priestorov vo vlastníctve mesta na nekomerčné účely vychádzajú z ustanovenia §4 ods.3 písm.h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy „utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.“
Mesto organizuje kultúrne a iné podujatia určené pre širokú verejnosť, ale len v rámci finančných možností podľa schváleného programového rozpočtu, uviedol ďalej. „Preto vítame usporiadanie podujatí aj inými organizáciami alebo jednotlivcami, na ktoré mesto nemá v rozpočte schválené finančné prostriedky.“
„V prípade, ak nás usporiadatelia podujatia oslovia so žiadosťou o poskytnutie finančnej alebo materiálnej pomoci, poskytujeme na ich realizáciu zľavu z nájomného, aby sme takouto formou prispeli k vytvoreniu podmienok na zabezpečenie aj tejto samosprávnej funkcie mesta,“ dodal primátor.
Prinášame prehľad podujatí, ktorým boli priestory mesta poskytnuté bezplatne. Mesto bolo spoluorganizátorom týchto akcií.
Zoznam akcií za rok 2013, ktoré boli schválené ako bezplatné:
Mestský úrad Rožňava:

 • 26. 01. Ján Oravec  – šachový turnaj
 • 08. 03. CVČ – študentský ples
 • 08. 06. Denné centrum Rožňava – schôdza
 • 14. 09. Ján Oravec – šachový turnaj
 • 19. 10. JP STAV Herkules – silový Trojboj
 • 22. 10. Denné centrum Rožňava – schôdza
 • 23. – 24. 10. Stredná odborná škola Rožňava – burza práce
 • 31. 10. CVČ – študentský ples

Radnica :

 • 12. 04. – 14. 04. Maďarskí pedagógovia – celoslovenská schôdza
 • 24. 04. Vojsko – prehliadka
 • 10. 05. NsP – deň ošetrovateľov
 • 25. 10. Csemadok – súťaž speváckych Zborov
 • 21. 11. SČK – deň darcov krvi
 • 07. 12. T. Bagačková – tanečný maratón
 • 11. 12. NsP – deň zdravotníctva
 • 11. 12. – 12. 12. ACTORES – Tempus Art

Zoznam akcií za rok 2014, ktoré boli schválené ako bezplatné:
Mestský úrad Rožňava:

 • 18. 03. Okresný úrad Rožňava – CO školenie starostov
 • 09. 04. Martin Kuchár – beseda so študentmi

Radnica :

 • 30. 01. – 02. 02. Domka
 • 05. 04. OZ Borostyán

Aktualizované 15. 5.
Zoznam akcií za rok 2013, ktoré boli schválené so zľavou 50 %
Mestský úrad Rožňava:

 • 23. 2. AŠK Rožňava, ples

Radnica :

 • 9. 2. Csemadok, ples
 • 15. 11. ZŠ Zlatá, školský ples

Zoznam akcií za rok 2014, ktoré boli schválené so zľavou 50 %
Mestský úrad Rožňava :

 • 15. 2. AŠK Rožňava, ples
 • 22. 02. Slovenský rybársky zväz,   výročná schôdza

Radnica :

 • 01. 02. Csemadok, fašiangový ples
 • 09. 03. Stredná odborná škola Banská Bystrica,  kurz včelárov

Dokument – Podmienky krátkodobého prenájmu
Foto: Archív infoRoznava.sk / Primátor Pavol Burdiga (Most)

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery