Prerušenie dodávky elektriny


V dňoch 11. a 13. júna 2009 môžu občania v niektorých častiach mesta rátať s krátkodobým prerušením dodávky elektrickej energie.
Kvôli plánovaným prácam na zariadení nízkeho a vysokého napätia má podľa oznámenia na stránke mesta dôjsť 11. júna 2009 v čase od 7:30 – 14:00  k prerušovaniu distribúcie elektriny v nasledovných lokalitách:
Košická č. 2 – 16 párne, 11-25 nepárne / Komenského č. 24-26 (bytovky) / Jasná č. 1-30 / Splavná (celá ulica) / Sama Czabana č. 16 a 19 / Záhradnícka č. 5-13 nepárne
Z rovnakého dôvodu ma byť distribúcia elektriny prerušená aj 13.6.2009 od 8:00 – 14:00 na uliciach Šafárikova (budova MsÚ, VÚB, turistická ubytovňa, bývalý Dom služieb – komunál) a Pionierov č. 2 a 4.
Foto: Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery