Predvolebné aktivity zamestnanca

Marek Koltáš (na fotke) je administrátorom mestského portálu Roznava.sk, teda zamestnancom mesta.
V predvolebnom období sa angažoval v kampani smeráckeho kandidáta na post primátora Rožňavy Jána Babiča. Napriek tomu, že sme mu zaslali naše otázky už v pondelok a urgovali ich včera ráno, do tejto chvíle na ne neodpovedal.  
Náš email, zaslaný v kópii aj primátorovi mesta, ktorý opätovne kandiduje na tento post, ale už ako nezávislý, zverejňujeme v plnom znení:
Keďže sa u našich čitateľov objavili pochybnosti, spojené s Vašou angažovanosťou v prebiehajúcej predvolebnej kampani, radi by sme vám dali priestor na vyjadrenie. Chceli by sme Vás požiadať o stručné odpovede na nižšie uvedené otázky:
1. Práce na volebnej kampani Jána Babiča (Smer-SD) ste robili výlučne vo svojom voľne a mimo pracoviska?
2. Ľudí do ankety, ktorú použil vo svojej predvolebnej tlačovine „Rožňavčan“, ste upozornili, že ide o materiál do jeho predvolebných novín a nie do mestom vydávaných novín?
3. Podieľali sa na príprave volebných materiálov, napr. volebného spotu kandidáta, aj iní zamestnanci mesta?
4. Považujete svoje angažovanie sa v predvolebnej kampani v súlade s dokumentom mesta „Etický kódex zamestnanca mesta“, v ktorom sa okrem iného hovorí „Postoje a konanie zamestnanca musia byť politicky nezávislé. Postoje v práci nesmú odrážať jeho politickú príslušnosť alebo sympatiu.“ a tiež „Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonom jeho pracovných povinností, alebo činnostiach takýto výkon obmedzujúcich, spočívajúcej v takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru verejnosti a nestranný výkon pracovných povinností.“
V prípade, že nám Marek Koltáš odpovede na naše otázky doručí, zverejníme ich.
Dokument: Etický kódex zamestnanca mesta
Reprofoto: Archív Inforoznava.sk  

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery