Poznáte tento erb?

Je trochu utopený v omietke, preto si ho málokto všimne. Označuje dom, ktorý patril kedysi rožňavskému richtárovi Hansovi Mumhartovi, ktorý sa spomína v tejto funkcii v roku 1631. Erb je však o čosi mladší, pochádza približne z polovice 18. storočia a je vytesaný do kusa pieskovca lichobežníkového tvaru v neskorobarokovom slohu. Jeho erbovou figúrou je jednorožec.
Rovnaký erb nájdeme na štíte kaštieľa v obci Lenka neďaleko Tornale, kde od polovice 18. storočia boli najvýznamnejšími zemepánmi Szilárdyovci, priami potomkovia Jozefa Mumharta, ktorého šľachtický titul získaný jeho predkami ešte v roku 1626 znovu potvrdil osobitnou listinou cisár František I. Rodina Mumhart sa v listinách neskôr objavuje aj s prídavkom Mumhart – Gotthard. Boli to rožňavskí a dobšinskí Nemci, pravdepodobne úspešní banskí podnikatelia a vážení mešťania, čoho dôkazom je skutočnosť, že vlastnili veľký dom na rožňavskom námestí. Funkcia prvého muža mesta sa do rodiny vrátila v rokoch 1856 – 1861, kedy bol rožňavským richtárom Alojz Gotthard.
Erb na dome rožňavského richtára je značne zvetraný, a najmä jeho prídavné ornamentálne časti sú už poškodené. Jeho reštaurovanie je nevyhnutné. A možno by nebolo na škodu osadiť na dome aj tabuľku s označením, že v ňom bývali dlhé roky dvaja rožňavskí richtári.

Edita Kušnierová
Predošlé príspevky najdete v rubrike História alebo kliknutím sem a tiež v rubrike Rožňava včera a dnes, resp. kliknutím sem
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli