Pozemok je konečne kúpený (?)

Peripetie okolo kúpy pozemku pod zdravotným strediskom v obci Krásnohorské Podhradie sa dostali do záverečného štádia. Ak by sme vychádzali z výsledku hlasovania na utorňajšom (22. novembra) zasadnutí obecného zastupiteľstva /OZ/, kúpa by bola zavŕšená.
Rekapitulácia doterajšieho stavu:
– počas júnového stretnutia poslancov vyvstala možnosť kúpiť pozemok pod zdravotným strediskom, navrhovaná cena za celok bola už v tom čase 17.000 eur, poslanec Július Ferenc (Smer-SD) však navrhol celý materiál stiahnuť z rokovania, až pokým sa nedoplní o podklady (kópia katastrálnej mapy, znalecký posudok, návrh zmluvy, cena objektu na pozemku stojacom, príjmy z prenájmu danej nehnuteľnosti, návrh rozpočtového opatrenia – to všetko chýbalo), hlasovanie sa odložilo
– na júlovej schôdzi, v rámci bodu „rôzne“ starosta Peter Bollo (Most-Híd) opätovne predniesol ponuku vlastníka pozemku pod zdravotným strediskom, tentokrát bola kúpa schválená, 7 prítomných poslancov hlasovalo jednomyseľne (opätovne bez podkladov), neprítomní boli poslanci Ferenc a Török
– na septembrovej schôdzi, resp. v prestávke medzi rokovaním a tesne po ňom prítomní poslanci zistili, že zmluva s predávajúcim je podpísaná, návrh na vklad do katastra je vykonaný, avšak obsah zmluvy nezodpovedá schválenému uzneseniu, okrem kúpnej ceny si predávajúci nárokoval ďalšiu čiastku vo výške 1400 eur (tzv. omeškané nájomné), táto suma bola v zmluve dodatočne uvedená aj uhradená
– na dvoch októbrových schôdzach sa kúpa opätovne prejednávala, 11. októbra sa na návrh poslanca Ferenca zrušilo pôvodné uznesenie o kúpe (jednomyseľne všetkých 9 poslancov) a 26. októbra – počas ďalšej schôdze – sa zas odročilo definitívne rozhodnutie kvôli nejasnému dodatku k zmluve
– na ostatnom, novembrovom zasadnutí sa kúpa pozemku opätovne odhlasovala – z 9tich prítomných poslancov hlasovali proti dvaja – Július Ferenc a Peter Török,  jedni tvrdia, že schvaľovali dodatok, iní že schvaľovali novú zmluvu, aj napriek tomu, že poslanci nemali pred sebou kompletné podklady,  kontrolór ich uistil, že konajú správne
– poslanci nedostali k dispozícii znalecký posudok, aj keď v zdôvodnení o nárokoch na ušlý zisk z nájomného bolo uvedené, že suma 1.400 eur činí cca 29 % z hodnoty pozemku i napriek opakovaným otázkam, či je suma za kúpu v poriadku
– v „dodatku“ (je otázne či je právoplatný) je schválená aj ďalšia zmena oproti pôvodnej zmluve, zvyšná suma (dve splátky vo výške 1.000 eur sú už uhradené) – 15.000 eur sa uhradí predávajúcemu naraz, najneskôr do 31. 12. 2011.
Čo môže byť problémom:
– štatutár obce, tzn. starosta Peter Bollo (Most-Híd)  podpísal zmluvu, ktorá bola v rozpore s uznesením a taktiež vyplatil kupujúcemu sumu, ktorá je vyššia ako schválená suma, ktorou môže nakladať (500 eur)
– aj napriek tomu, že právny úkon je uskutočnený a zrejme právoplatný, uznesenie, ktoré zrušilo predchádzajúce uznesenie o kúpe, podrobne špecifikovalo, akým spôsobom sa má napraviť – „uložilo starostovi pripraviť a predložiť všetku potrebnú dokumentáciu a zároveň zabezpečiť súlad kúpno-predajnej zmluvy s uznesením“ – toto splnené nebolo
– právnik predávajúceho navrhoval vypustiť článok zmluvy o ušlom zisku z nájomného, následne vypracovať dodatok v tomto zmysle, ale padol aj návrh, že právo kupujúceho nebude týmto dodatkom dotknuté, ale aj upozornenie, že v prípade „negatívneho postoja OZ môže obec očakávať následné vymáhanie tohto dlhu obce voči predajcovi nehnuteľnosti súdnou cestou“ – tento návrh bol do obce doručený v deň konania zasadnutia zastupiteľstva (26.10.), keď sa malo o kúpe druhýkrát rokovať
– 22. novembra odhlasovali poslanci OZ (v pomere hlasov 7:2) dodatok k pôvodnej zmluve, ktorý obsahoval presnú špecifikáciu parciel aj „vynechanie“ nároku na nájom, aj keď v diskusii potvrdili, že schvaľovali novú zmluvu – takú, ktorú však bez splnenia podmienok uvedených v novšom uznesení (109/2011) schváliť nemohli
– zvyšná suma z určenej ceny pozemku, o ktorej znížení nikto s predávajúcim nerokoval, bude uhradená jednou sumou do konca roka 2011, k tomuto však treba určiť, odkiaľ sa budú prostriedky čerpať a teda prijať rozpočtové opatrenie
Poslanci obecného zastupiteľstva sa na tenkom ľade nepohybovali prvýkrát, o to viac by mali využívať služby obecného právnika.
Foto: Archív InfoKrasnaHorka.sk
Súvisiace články:
Riešia problémové uznesenie
Čo s kúpeným pozemkom 
Kupujú drahý pozemok

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery