Poslanecká väčšina opätovne zvolila Balážovú za hlavnú kontrolórku mesta

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave zvolilo v tajnej voľbe na post hlavného kontrolóra mesta spomedzi štyroch uchádzačov Katarínu Balážovú. Od 1. apríla tak bude zastávať tento post ďalších 6 rokov, čím jej začne plynúť tretie funkčné obdobie.
V tajnej voľbe získala až 9 hlasov z 11 hlasujúcich, dvaja poslanci nehlasovali.
IMG_5088 (1024x683) (640x355)
Po jednom hlase získali Valent Mokrý a Roman Škantár. Ďalšia uchádzačka, Zlatica Halková, nezískala ani jeden hlas.
Na návrh poslanca Petra Džačára (nez.) jej poslanci schválili väčšinou hlasov zvýšenie základného platu 1682 eur mesačne o 5 % od 1. apríla t. r..
IMG_5067 (1024x683) (640x427)
„Myslím si, že práca hlavnej kontrolórky bola veľmi dobrá za uplynulé obdobie, jej plat by nemal byť nižší ako mala v predchádzajúcom období,“ zdôvodnil svoj návrh Džačár.
Za tento návrh hlasovali poslanci Baláž, Beke, Džačár, Kossuth, Capák, Laco, Lach, Mihók, proti hlasoval poslanec Ocelník, zdržal sa poslanec Kemény, Bischof nehlasoval a poslanci Kováč a Kuhn neboli na rokovaní prítomní.
Foto: infoRoznava.sk / Gabriel Bogdán

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery