Poslanec Kossuth reaguje

Zastihnúť poslanca MsZ v Rožňave Ľudovíta Kossutha nebolo v týchto dňoch jednoduché.
Po tom, čo padli na jeho adresu závažné obvinenia počas rokovania mestského zastupiteľstva (utorok 5. 10.), o ktorých sme informovali deň po zverejnení zvukového záznamu z rokovania (nedeľa 10. 10.), sme sa snažili poskytnúť mu priestor na vyjadrenie.
Nakoniec sa nám podarilo dohodnúť s ním stretnutie a položiť mu pár otázok.
Vám sa nezdá čudné, že takmer pre všetky mestské zákazky vykonávajú stavebný dozor poslanci?
Asi vás musím vyviesť z omylu. Mestské zastupiteľstvo nehlasuje o tom, že kto bude robiť stavebný dozor. Je vypísaná súťaž a to, kto sa zapojí do súťaže a stane sa víťazom, to by som nespochybňoval.
Koľkí súťažiaci boli v súťaži o túto 6-bytovku v Nadabulej?
Stavebný dozor mal vykonávať pôvodne pán Pavol Kisely (pozn. red.: zo stavebného odboru MsÚ), ktorý je t. č. už v dôchodku.  Bolo určitým spôsobom spochybnené aj to, že to mal vykonávať pracovník mestského úradu a nie zadarmo. Mestským zastupiteľstvom bolo zastavené to, aby stavebný dozor vykonával pracovník mestského úradu. Nebráním sa ani tomu, že som chodil za tým, aby tá 6-bytovka bola v Nadabulej.
Mala byť inde?
Bojoval som za to, aby taká investícia šla aj do okrajovej časti mesta. Teším sa, že sa to podarilo. Mestskému zastupiteľstvu som dal návrh, nech sa využije pozemok, ktorého vlastníkom je mesto, aby sme ušetrili finančné zdroje aj na tom. Cez komisiu výstavby sme hľadali aj ďalšiu možnosť úspory – použiť nejaký opakovaný projekt. Toto je opakovaný projekt, ktorý je už zrealizovaný v Malčiciach (okres Michalovce). Aj tým niečo usporíme.
Ale nepriamo ste zamestnancom mesta aj vy, pracujete v Technických službách.
Pokiaľ to beriete z tohto hľadiska, môže sa vytknúť aj to, že ide o stret záujmov. Tu asi tých, ktorí majú platné osvedčenia pre výkon stavebného dozoru a vykonávajú túto činnosť, nebolo až tak veľa. Najdôležitejším kritériom výberu mala byť cena. Vzhľadom na to, že ja som ponúkol túto prácu za 0,01 €, tak som sa stal víťazom súťaže. 
Toľko ste ponúkli?
Áno.
A toľko aj dostanete?
Áno, aj zmluvu vám môžem ukázať. Myslel som, že takto pomôžem môjmu volebnému obvodu, aby to bolo tam a mestu, aby to malo dostupnejšie po finančnej stránke. Prihlásil som sa verejne na rokovaní mestského zastupiteľstva, že som ochotný bezodplatne vykonať technický dozor tejto stavby. 
Konateľ firmy Dobart, ktorá je dodávateľom stavby, vzniesol voči vám verejne obvinenia.
Je to smutné. Ja veľmi dobre viem, na čo som poukázal aj s projektantom a stojím si za tým. Treba si vypočuť aj druhú stranu. K niektorým veciam, ktoré sa týkajú priameho obvinenia, sa nebudem vyjadrovať. Nech konajú tí, ktorí sú kompetentní. 
Budete podávať trestné oznámenie?
Urobil som tento krok, podal som v tejto veci trestné oznámenie.
Na konateľa firmy?
Áno.
Obvinil vás aj z toho, že ste naňho tlačili, aby odstúpil v prospech tých, pre ktorých mala byť zákazka určená.
K týmto invektívam sa nebudem predčasne vyjadrovať. Nech to najprv doriešia kompetentní a potom bude možné podať bližšie informácie.
Podľa neho sú v projekte niektoré predimenzované položky, ako napr. základy, čím sa vraj projekt umelo predražil.
Je to jeho názor, v tom mu nemôžem brániť, ale pokiaľ on predložil takú cenovú ponuku, akú predložil, tak prečo potom niešiel dole na tú cenu, ktorú deklaroval na rokovaní zastupiteľstva? Ten projekt vypracovala osoba odborne spôsobilá a spochybňovať tieto veci, aj čo sa týka statika, by som sa ja neodvážil. Spolu s projektantom sme vytkli na stavbe určité nedostatky. Je tam podpísaná zmluva s firmou, ktorú ste spomínali. Schybili v tých veciach, ktoré sú deklarované v zmluve. Je to štátna dotácia a sú stanovené podmienky, podľa ktorých sa malo konať. Napríklad vytýčenie stavby geodetom sa neuskutočnilo. Podruhé, svojvoľná zámena materiálu, pokiaľ ide o štátnu dotáciu, nie je prípustná. To si nikto nemôže dovoliť. Projekt bol prijatý, schválený a podľa neho sa malo postupovať.   
Pri mestských zákazkách sa zvyčajne rozpočet navyšoval, v tomto prípade ho chce dodávateľ znížiť. 
Tak prečo to nespraví? Nech ušetrí ten milón korún, ktoré verejne deklaroval na rokovaní zastupiteľstva. 
A vy ako technický dozor stavby nemali by ste v tomto s ním spolupracovať?
Peniaze, ktoré boli na realizáciu stavby schválené, boli schválené na základe projektovej dokumentácie, takže meniť niektoré veci je možné len so súhlasom štátu, t.. j. príslušného stavebného úradu a Krajského stavebného úradu v Košiciach. Bol zvolaný kontrolný deň, na ktorom boli primátor, viceprimátor, prednosta, zástupcovia Krajského stavebného úradu z Košíc, Stavebného úradu z Rožňavy, ja, dodávateľ stavby a projektant.
Ako to dopadlo?
Hľadajú sa možnosti, aby stavba mohla pokračovať. Došlo totiž k svojvoľnej zámene materiálu, nie je súlad s cenovou ponukou, resp. s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou.  
Tento kontrolný deň bol plánovaný?
Kontrolný deň bol zvolaný preto, že sme prišli na tieto veci a preto bola stavba pozastavená Stavebným úradom v Rožňave. Podľa niektorých reakcií v diskusiách na Inforoznava.sk som najväčšia špina a najneschopnejší človek.
Komentáre pod článkami píšu čitatelia za seba, nie sú súčasťou redakčného obsahu.
Ja som veľmi rád, že ste mi dali vôbec možnosť vyjadriť sa k niektorým veciam. Vážim si to aj vzhľadom k tomu, že je to najčítanejší portál.    
Ako sa tam vykonáva technický dozor: je stály, alebo občasný? 
Asi mierite na to, že som zamestnancom v mestskom podniku Technické služby. Ja si na to nájdem vždy čas mimo pracovnú dobu.
V popoludňajších hodinách?
Firma, ktorá to dostala, má stanovený termín odovzdania stavby. Ja to robím bezodplatne a vo svojom voľne, napr. na kontrolný deň som si vybral pol dňa dovolenky, aby to nebolo napadnuteľné. Na stavbe sa robilo do 16tej, moja pracovná doba končí skôr.
Vykonávali ste technický dozor pre mesto okrem tejto stavby?
Nie, ale mám zmluvu na dozorovanie rekonštrukcie Námestia baníkov. Zatiaľ nie je známy dodávateľ, ale peniaze na to už sú.
Ako vidíte ďalší osud 6-bytovky v Nadabulej?
Myslím si, že nejaké riešenie sa nájde. Sú tam isté technické rozpory, ktoré ale je možné v dohľadnej dobe odstrániť, posúdi to statik.    
Obvinenia budete teda riešiť právnymi krokmi?
Viete, to sú vážne obvinenia, ktoré tam odzneli. Obvinení boli aj projektant a čiastočne aj statik stavby. Keď ja mám byť brzdou tej stavby, nech sa páči…
Ste ochotný odstúpiť z pozície technického dozoru?
…ale z bojiska sa neodchádza porazený.
Katarína Prékopová      
 
Foto: Archív Inforoznava.sk
Súvisiace články:
Kauza Nadabula
Vec bude prešetrovať prokuratúra
Škandál na zastupiteľstve

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún