Poslanci prerokujú návrhy na rekonštrukcie škôl

Poslanci rožňavského mestského zastupiteľstva vo štvrtok prerokujú návrh na rekonštrukciu a modernizáciu troch školských zariadení z vlastných zdrojov a z úveru. Ako vyplýva z materiálu zverejneného na internetovej stránke mesta, rekonštruovať sa ma Materská škola na Vajanského ulici, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským a Základná škola Zlatá.
Mesto na rekonštrukciu dvoch školských zariadení vyčlenilo v tohtoročnom rozpočte 800 000 eur. Materskú školu na Vajanského ulici treba rekonštruovať, lebo má narušenú statiku, ak by sa nedostatky neodstránili, hrozí jej zatvorenie. Okrem rekonštrukcie budovy zameranej na odstránenie statických porúch je plánované aj zvýšenie kapacity tejto škôlky a zníženie energetickej náročnosti budovy. Náklady na plánovanú rekonštrukciu odhadli na 400 000 eur.
S cieľom znížiť energetickú náročnosť sa má rekonštruovať aj budova Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ráta so stavebnými úpravami budovy, výmenou rozvodov kúrenia a výmenou okien. Plánovaná rekonštrukcia by mala stáť 400 000 eur.
Finančná komisia na svojom rokovaní hovorila aj o tom, aby sa urobila formou úveru aj čiastočná rekonštrukcia budovy ZŠ Zlatá. Na základe pokynu rožňavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva tu do konca decembra tohto roku treba rekonštruovať izoláciu strechy a vymeniť okná. Finančná komisia navrhuje, aby si mesto na tento projekt zobralo úver z banky, pretože v rozpočte mesta náklady na tieto práce nie sú kryté vlastnými príjmami. Mesto sa bude snažiť získať úver z Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
Rokovanie začína o 13-tej hodine, sledovať ho môžete prostredníctvom prenosu mestskej televízie v káblovom rozvode UPC, resp. na internetovej stránke RVTV.
Zdroj: SITA Foto: Archív infoRoznava.sk
Program:

1.
Otvorenie
2.
3.
4.
5.
6. 1
2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Majetkoprávne záležitosti mesta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.
23.
24.
Materiály hlavnej kontrolórky mesta
1
2
3
4
5
6
7
8
25.
Podnety pre hlavnú kontrolórku
26.
Otázky poslancov
27.
Diskusia
28.
Záver
Bod  : Diskusia občanov bude zaradený do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 17.00 hod. – 18.00 hod.
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery