Poslanci opäť mimoriadne

Dnes sa uskutoční od 15-tej hodiny mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
Na programe rokovania, ktoré bude v zasadačke Mestského úradu v Rožňave na 2. poschodí, je celkom 5 bodov.
Okrem obvyklého otvorenia a záveru poslanci prerokujú zmenu uznesenia č. 206/2008 – návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo výstavby SR – rekonštrukcia Základnej školy na ul. Pionierov. Termín odoslanie žiadosti mesta s prijatým uznesením je 20. august 2008. Dôvodová správa – kliknite tu.
Ďalším bodom programu mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva je úprava rozpočtu rekonštrukcie budovy na Šafárikovej č. 101 – navýšenie o takmer milión korún. Dôvodová správa – kliknite tu. 
Posledným bodom rokovania poslancov bude uzatváranie zmluvy na ekonomický prenájom parkovísk. K tomuto bodu programu nebola dôvodová správa v čase písania tejto správy ( utorok 12. 8., 19.50 h.) zverejnená.
Ilustračné foto: Inforoznava.sk   Zdroj: Roznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery